Blog Image

Att bygga en vindkraftpark på Gunnarskogs och Mangskogs finaste naturområden tycker jag inte kan betecknas som något annat än stor fet skandal.

Man utreder nu detta område och tanken är att bygga nästan 100 vindsnurror där uppe. Varje snurra är ca 100 meter hög. Mellan bladen är det också ca 100 meter. Hela projektet går på ca 3 miljarder. När de pengarna betalat tillbaka sig är kraftverken redan föråldrade. Att de lägger dessa på detta område skulle betyda slutet på alla naturupplevelser på hela höjdryggen. Hela området blir totalförstört skulle jag vilja påstå. Djurlivet och Byamossarna förändras för alltid. Vad händer med detta? Skrot är ett lingdrigt ord för denna förödelse. Lägg märke till kartan i artikeln, det fina området jag flertalet gånger pratat om både här i bloggen och på min hemsida är utmarkerat med vindsnurror. Vild-Olle kommer att bli galen, var så säker…

BEVARANDE PLANEN DÅ??!! Redan glömd? Varför då göra en plan? Sitter det en massa dårar och styr vårt samhälle? Dags att med krafttag ta ett kliv in i politiken här i byn tror jag..

Klicka här XXXX för att läsa planen.

Klicka här XXXX för att läsa artikeln.