18.00 på måndagar är en magisk tid då är det den obligatoriska ”VVOK- måndagen” med kort löpning + styrka efter. Löpningen vi gör är ca 15 min jogg och 15 minuter A2. Blir ca 7km terränglöpning. Därefter är det en cirkelstyrkebana som vi kör fyra varv. Igår var det rekord i antal deltagare då vi var 18 st som körde. Kul!

Totalt blir passet ca 1.45h