Vardagen på en björnfarm

Mer än 12.000 björnar är inspärrade på asiatiska farmer. De befinner sig i burar som inte är större än en gammal telefonkiosk. Björnarna kan inte stå upprätt och kan nästan inte vända sig. Björnarnas beteende tyder på att de är stressade över sin tillvaro i bur. De gnider sig oroligt mot gallret eller står och bankar huvudet mot järnrören. De får inte tillfredsställt sitt naturliga behov för att röra på sig eller att kunna gå i ide. Bottnen på buren är nämligen ofta gjord av järnrör som håller björnarna vakna dygnet runt.

Tappning – en smärtsam historia .

Galla tappas på många olika sätt – gemensamt för dem alla är att det gör ont på björnarna. Det är ofta farmare utan övning som utför ingreppet. Tappning utförs på tre sätt beroende på regionen:

*Man sticker in ett rör i björnarnas gallblåsa och suger ut gallan. Detta görs upp till tre gånger om dagen så att hålet till röret inte ska läka ihop och minska gallproduktionen *Man lokaliserer gallblåsan med ultraljud och placerar en kanyl långt inne i björnarnas stora kroppar så att gallan kan ledas ut *Man burar in björnarna tills de har uppnått en viss ålder. Sen dödar man dem och tar ut hela gallblåsan från de döda björnarna.

Livslång smärta

Inspärrad björn med sår från gallatappning

En del björnar dör av ingreppen. Om de överlever så får de allvarliga problem med hälsan. Inflammation i såren, svulster, invärtes sår och gallsten är vanliga problem. Smärta och stress blir deras vardag. Några av björnarna slutar producera galla efter bara några år. Då lämnas de till sig själva om man inte dödar dem och säljer deras gallblåsor och klor. Hjälp WSPA att skydda björnarna. wspa.se