Jag är ansvarig för lördagens långpass och vi kommer samlas vid Helmia bil 10.30 för samåkning till skolan i Gunnarskog. Annars samling 11.00 i Gunnarskog.Vi kommer att springa Gunnarskogleden i ett lugnt tempo. En ca 22 km lång, orangemärkt vandringsled. Leden passerar bl a Gunnarskogs hembygdsgård, Rövarstenen, kolarkojorna vid korstjännet, flera vindskydd och Ryggestadbergets utsiktstorn.

Välkomna!