En naken apa i ett träd eller en gudomlig legend?

Ju mer trams och strunt jag hör angående vargens vara eller icke vara ju mer taggad blir jag för att kämpa för en biologisk mångfald och för detta djur som enbart vill överleva och är en naturlig del av den svenska faunan. Det är min plikt som skogens man. Så nu kommer det ett riktigt långt inlägg där jag inte sparar på krutet. Kan meddela från början att jag inte har något emot jakt på något vilt men det ska ske med respekt för djur och natur.

Att ett glest befolkat land som Sverige med vidsträckta skogar med utmärkta vargbiotoper och stora klövviltstammar inte skulle kunna dela livsutrymme för fler än ynka 200 vargar är en skamfläck för svensk naturvårdspolitik och jag tycker det är pinsamt att påstå att vi värnar om vår biologiska mångfald.

Då minst cirka 1 000 vargar behövs för att säkerställa den genetiska variationen i den svenska vargstammen kan man inte säga som ledaren i Arvika Nyheter gör idag: Vargstammen är livskraftig så nu ska vi göra ett uttag. Jämförelsen med allt han tog upp haltar betänkligt.

Citat AN ledare: ”Förvaltningen måste bygga på hur det ser ut i verkligheten, annars hamnar den snett. Förvaltartanken går ut på att man tar av det överskott som finns och ser till att det finns viltstammar kvar för framtiden. Så ser det ut för alla andra arter: de hotade skyddas och livaktiga stammar jagas. Det har sedan tidigare gällt för rovdjur som lo och björn precis som älgar, hjortar, rådjur och småvilt Det är i grund och botten ingen skillnad med vargen, när en livskraftig stam finns – som nu – skall den kunna beskattas genom jakt”

Om vi ska gå efter en enkel jämförelse i ”verkligheten” som ledaren säger finner vi:

Varg på sin höjd 217 individer (mellan 182 och 217).

Björn ca 2 800 individer.

Lo ca 2000 individer.

Älg ca 400 000 individer.

Rådjur ca 400 000 individer.

Kronhjort ca 5000 individer.

Småvilt minst 1000000 individer.

Känns som om något är ganska fel ? Verkligheten var det och då finner vi ett enormt antal skillnader mellan livskraften i de stammar han tog upp.

”Vargen är ondska, djävulens utsände, den har vassa tänder och den dödar folk”

Ett lämpligt tillfälle för diskussion är det här också när man tillåter vargjakt from 2 jan – 15 feb. 9 djur får skjutas någonstans i Värmlands län. I Värmland finns på sin höjd 60 vargar. Först till kvarn gäller. Vissa kommer att göra allt för att just ”deras” område ska bli fritt från varg så det kommer att skjutas högt och lågt i skogen. Blir ingen Tsappo lös i skogen då kan jag lova och jag rekommenderar er som har en varglik hund att ha den inte lös på någons jaktmark. En del av dessa jägare är faktiskt dårar som nu ska ta ”hämnd” på vargen och springer omkring med laddat vapen och slänger iväg ett skott så fort de ser något som liknar en varg.

En fråga som kan ställas är: Hur kan man då egentligen föreslå vargjakt på en liten sårbar, långtifrån långsiktigt livsduglig vargstam?

Som jag sagt tidigare så glöm inte att i jämförelse med flera andra områden i Europa är den skandinaviska vargpopulationen mycket liten. Endast 4 länder i hela Europa har mindre vargar per kvadratkilometer än Sverige. I Spanien och Portugal finns det runt 2 500 vargar, i Italien 500 till 800 vargar, i Rumänien finns ca 10000 och där lever flera tusen vargar på en yta stor som Värmland och på Balkan och i Grekland finns det runt 5 000 vargar. Dessutom finns det bortåt 1000 vargar på andra sidan Östersjön i Baltstaterna på en sammanlagd areal som är hälften så stor som Sveriges yta. Kanada hade som jag sa i ett tidigare blogginlägg ca 60 000 vargar och på ett par ställe med en yta ungefär lika stor som stor som Värmland finns mellan 6000-10000 vargar.

27 vargar – 10 600 jägare!
Det handlar inte längre om jakt, snarare ett uppbåd, en skjutgalen pöbel som nu ska avkräva hämnd för dödade älgar och jakthundar, de senare släppta för löshundsjakt trots att jägarna mycket väl känner till riskerna i ett vargrevir. Majoriteten av jägarkåren inom det område i Sverige som berörs av jakten deltar inte i uppbådet eftersom den inte ens har registrerat sig. Att efter det här kalla sig jägare borde få vilken rättsmedveten jägare att gå i hörnet och istället skämmas. Många jägarvänner jag har är som sagt positiva till varg och ser gärna att det finns fler än dagens begränsade vargstam. Men de hörs tyvärr inte utan det är de skräniga, högljudda varghatarna som tar debatten på ett sådant sätt så att folk tror att alla jägare är emot vargen. Så är givetvis inte fallet och det borde från jägarhåll tas kraftigt avstånd från dessa individer om de ska ha en fortsatt trovärdighet i ”vanligt” folks ögon. Men det finns jägare som lyckligtvis ser hur naturen fungerar och har en ”biologisk” syn på jakt. All heder åt dem. Hörde jägare som är med på den kommande vargjakten som kommer att släppa igenom vargen om de skulle se den och inte skjuta utan låta den gå på grund av att det är för lite varg. En jägare som denna vet hur naturen fungerar och förstår att vargstammen fortfarande inte är livskraftig. Bra att det finns hederliga jägare som kommer att rapportera om inte jakten går till på lagligt sätt..

Vi har konstaterat tidigare att rödluvan och vargen INTE är en dokumentär. Sen kan vi fastslå att vargarna i Sverige INTE är inplanterade. Den stora massan jägare vill hävda detta men det finns inte minsta bevis för detta hur mycket än vargmotståndare har försökt bevisa detta. Massiva åsikter finns det dock i samma ämne som blir till sanningar. Detta långdragna tjat av varghat och gnälligheten som dominerar i den svenska jaktpressen de senaste 15 åren är också till formen alltför vidskepligt och okunnigt för att egentligen höra hemma bland jägare. (som borde vara både djurvänner och naturälskare). Men när många som läst jägarexamen bland annat läst i läroboken att en hare effektivast avlivas med ett karateslag mot nacken kan man börja fundera både en och två gånger? Haren dör säkert men formuleringen är oerhört konstig för att höra hemma i en bok om viltvård. När jag läste jägarexamen i 9:an tyckte jag flera uttryck i den boken inte hade med viltvård att göra. Vad är ett karateslag? Vem kan karate? Kan alla jägare karate? De jägare jag känner kan definitivt inte karate.

Hatet är som en smitta som sprider sig bland människor. Ett hat utan varken vett och sunt förnuft. Man slutar inte förvånas. När de ”lovade attackerna” från vargar mot människor fortsätter att lysa med sin frånvaro för fjärde decenniet i följd, har nollvisionärerna övergått till visioner om att vargen bär på bandmaskar istället. Oftast grundas rädsla för något man inte känner till baserat på åsikter från någon annan istället på fakta.

Jag har verkligen försökt att hitta argumenten men det finns som jag ser det inga hållbara argument om jag gör en opartisk jämförelse av vargen med andra djur, både rovdjur (predatorer) eller växtätare (herbivorer). Därför är jag verkligen ”för” en livskraftig vargstam i Sverige. Det enda argument jag kan se på ett objektivt sätt som är ett problem med varg är konflikten mellan varg och de jägare som använder sig av löshundsjakt, men att skjuta den på grund av detta är fel. Det är så långt ifrån tillräckliga skäl man kan komma. Det är helt och hållet upp till oss människor att skapa möjligheter för vargen att finns kvar i Sverige. Att vi lär oss samexistera med rovdjuren. Haft diskussion med många jägare kring varg som tänker lite annorlunda än mig och det enda argument som de överhuvudtaget är problematiskt med vargen är just löshundsjakten. Men jägarnas nöjesjakt måste anpassa sig efter naturens krav. Naturvärden måste gå före fyllda frysboxar. Man får givetvis accepterar skyddsjakt på varg som tar får och hundar inne på bostadstomter men då måste det verkligen visa sig att det var varg som gjort det vilket det tyvärr inte alltid är alla gånger, men vargen får alltid skulden och senare visar det sig vara hundar som rev fåren etc.

För att förstå hur en varghatare tänker måste vi först förstå vad varghataren egentligen är och vad vi alla människor egentligen är för något. Vi är bara inbilska, nakna apor. Men i våra hjärnor är vi någon sort gudomlig legend. Vi ser oss själva som någon gud med jaktvapen. Vi kan bestämma vad som ska leva eller dö, förstöras eller räddas. Men egentligen är vi alla människor bara ett gäng primater som härjar fritt och förstör naturen. Och det går snabbt. Dinosaurierna levde ungefär 200 miljoner år, människan som vi känner den har levt i ungefär 200 000 år och jag tror inte människans historia kommer att vara ens så lång som 1 miljoner år med tanke på hur mycket vi förstört på jorden bara de senaste 100 åren. Klimatmötet i Köpenhamn verkar ha blivit ett rent fiasko och rena sandlådenivå. Där sitter höga gubbar och kärringar på höga positioner och leker med sina efterlevande. Ren luft och vatten är viktigare än pengar men det verkar ingen förstå. Det är en så låg nivå så man omöjligen kan nå ner till den.

”Vi befinner oss just i detta nu i ett tredje världskrig men fienden är vi själva och syftet är att rädda planeten jorden från oss själva…”

Vilvård? Nej vård för inskränkta jägare är vad vi bedriver i det här landet. Vi skjuter lite vargar så blir de kanske nöjda… Vargen är alltså även den på god väg att bli en del av Sveriges smutsiga historia i framtiden då de ca 200 vargar som finns betraktas som om de är 200 000 och ställer till med ett elände som endast utrotning kan ge bot på. De är jagade och förföljda överallt utan möjlighet att få permanent uppehållstillstånd ens i sitt eget land! Klimatet är hotat, även vargen och hela vårt ekosystem.