EU-kommissionen vill nu veta vad det finns för vetenskaplig grund för den svenska licensjakten på varg som skedde i vintras. Kommissionen kräver in en ganska lång rad svar av den svenska regeringen.

Detta ville jag ha svar på redan i vintras innan jakten skulle börja då jag tyckte den inte verkade särskilt genomtänkt! Ska bli intressant att höra vad svaret blir. Det lustiga var att jakten skedde i början på det år (2010) som FN utlysts till Internationella året för bevarande av biologisk mångfald. Och då startar Sveriges miffon med att smälla på 28 individer i blindo av en redan hotad art med enbart ca 200 individer i landet!? Det är så intelligent så det liknar ju ingenting men jag blir inte förvånad alls för vi är som jag sagt många ggr tidigare inget annat än apor som tappat håret. En del tror också på sagoberättelser och målar upp vargen som ett monster. Det enda monstret på denna jord sen dinosaurierna dog ut ser ni varje morgon då ni tittar er själva i spegeln. Det monstret gör vår planet, sig själv och planetens samtliga invånare väldigt illa tack vare sin egoism och jakt på pengar. Jag kan ströva omkring ett helt liv i ett vargrevir utan att något händer men att gå på stadens gator bland andra människor (monster) kan vara riktigt farligt. Vad som helst kan hända. Har ni undrat varför alla djur springer sin väg vettskrämda när ni dyker upp? Detta som jag upplever varje dag på mina skogsturer. Där har ni svaret…

I brevet till regeringen påminner kommissionen också om de EU-direktiv som gäller i Sverige om att bevara livsmiljöer för vilda djur och växter.

Under jakten dödades alltså 28 vargar av en stam på mellan 182–217 djur. Någon exakt siffra kunde man inte komma fram till. Kommissionen skriver att det ”förefaller sannolikt” att jakten ökat inavelsrisken.

Kommissionen frågar också om Sverige anser att bevarandestatusen var gynnsam före jakten, och om hur jakten har påverkat statusen. Den efterfrågar också vetenskaplig grund för den svenska hållningen. I väntan på svaren anser kommissionen att statusen ”inte var gynnsam när licensjakten skedde och att jakten gjort bevarandestatusen mindre gynnsam”. Efter att ha ifrågasatt den vetenskapliga grunden för jakten vill kommissionen också veta varför Sverige satt 210 vargar som gräns för stammen. Också här efterfrågas vetenskaplig grund för beslutet.

Vidare vill kommissionen, med utgångspunkt från att så stor del av stammen dödades, bland annat veta om det verkligen var en jakt i ”begränsad mängd” och ”begränsad omfattning”. Sverige ska även redogöra för hur många vargar som årligen dödats i skyddsjakt, olyckor och illegal jakt. Kommissionen anser också att jaktens själva syfte var oklar, man vill veta syftet och om det i så fall uppnåtts. När det gäller den illegala jakten så har den snarare ökat än minskat och vad jag tror så har det sen licensjakten infördes blivit mer ”legitimt” att skjuta en varg, trots att arten är hotad. Enligt mig så ökade inte jakten acceptansen för vargen, den ökade acceptansen för vargjakt istället. Rovdjuren och deras förvaltning är ett ganska komplext ämne som orsakar vissa konflikter. Komplexiteten grundar sig kanske mest i människors skilda verkligheter, och den omöjliga uppgiften att hitta en lösning som passar alla. Svårigheten ligger till viss del också i att rovdjuren skapar reaktioner som inte grundar sig i verkliga händelser.

Riktad skyddsjakt mot besvärliga individer har jag som jag sagt tidigare förståelse för, även om jag till skillnad från en del andra anser att det finns alltid ett alternativ till döden!