<!–
WriteFlash('’);
//–>

Det har kanske verkat som mitt favoritdjur är vargen då jag försvarat denna ganska ofta här på bloggen men det har jag gjort för att den är felaktigt och orättvist behandlad. Mitt favoritdjur har alltid varit ”vildmarkens vålnad”. Järven. Detta lilla men mycket explosiva och aggressiva rovdjur. En riktig MMA-fighter som kan driva bort både varg och björn från deras byte då järven inte viker ner sig en tum.

Den svenska järvstammen ökar långsamt och järven har även börjat återvända till skogsmarker där den tidigare utrotats. Järven är egentligen ett skogsdjur, men järvarna i Sverige och Norge har under årtionden mest levt i fjällen. Lämlar, ren och alla typer av kadaver har varit födan. Järven är framförallt en asätare. I takt med att järvstammen vuxit har allt fler järvar tagit revir i skogsmiljöer. Numera finns järv så långs söderut som Dalarna och en eller annan i Värmland. Ett skäl till att järven ökar tror jag beror på vargen och andra rovdjur. Järven är väldigt beroende av främst varg för att överleva. De har svårt att själva ta byten under vintern och lever på det som vargen lämnar efter sig. Med järv i länet är kartan över alla de fem stora rovdjuren fylld. Vargen har sitt kärnområde i Värmland, lo finns det gott om, kungsörnen häckar i länet och björnarna blir allt fler. För en sann naturvän så är detta glädjande nyheter.