Fanns en artikel om Outside Adventure Sweden i Arvika Nyheters
sommarbilaga. Var lite faktafel i
artikeln men det kan man väl bortse ifrån. Även om Rövarstenen i Gunnarskog
redan är rejält stor så hade den i varje fall blivit ännu större nu 😉

Du kan se artikeln i helhet här:

Vår hemsida finns här: outad.se