Arvikapartiet där jag för tillfället är ordförande skriver på Arvikapartiets hemsida att ett högt dieselpris är skadligt för Sveriges livsmedelsproduktion.

Världens högsta dieselpris – en säkerhetsrisk – Arvikapartiet

Jag som anställd både i Försvarsmakten och Polismyndigheten, två myndigheter som jobbar med yttre och inre säkerhet kan ju lätt se hur det hänger ihop. Det finns stora risker att inte stötta egen livsmedelsproduktion och våra traktorer behöver diesel. Annars får vi importera livsmedel från smutsigare jordbruk utomlands som är sämre för både Sverige eller miljön.

Får hoppas att det här tas på allvar bland de styrande i riksdag och regering inom en mycket snar framtid annars blir det tufft för transportbranschen och jordbruket.

Satsningar på Försvaret.

På grund av det säkerhetspolitiska läget vill NU den svenska regeringen stärka landets försvarsförmåga. Anslaget till det militära försvaret ska öka till två procent av BNP. Samtidigt ska fler göra värnplikten.

”Sveriges försvarsförmåga ska kraftigt förstärkas, efter att det säkerhetspolitiska läget i Sverige försämrats, säger landets statsminister Magdalena Andersson. Vi måste alla ställa in oss på att vi ska göra vår del av att stärka Sverige.

Helt rätt. Detta har jag med många andra påpekat under många år. Redan i början av 2000-talet var det många som såg med fasa hur vi skar ner på vår säkerhet och beredskap. Kärnverksamhet. I sin renaste form. Man varnade också för just det som nu händer i Ukraina. Fruktansvärt och bedrövligt på alla sätt. De invaderar och plågar en hel nation för att tvinga den till underkastelse inför ett militärt maktspråk.

Värnplikten 1996-97 var förresten bland det bästa jag gjort för att utvecklas som människa. Före värnplikten en omogen slyngel, efteråt en starkare människa på alla sätt.

Intressant text i ledaren i NWT: Ryssland utnyttjade miljörörelsen – NWT vilket också har varit tydligt en längre tid…