Blog Image

ADVENTURE

Ingen tvekan vem som är Nr.24

Historia, Politik Posted on lör, januari 22, 2022 09:52:12

Vilken person som är nr. 1 i Norge genom alla tider är kanske svårt att ranka men vem som är nr. 24 står i vart fall solklart.

Mannen med cykeln. Kjakan. No.24. Motståndsmannen GUNNAR SØNSTEBY (1918-2012) hade flera smeknamn.

I många år framförde han ett viktigt budskap:

”Så länge jag lever kommer jag att göra min del för att vi aldrig ska glömma vad kampen handlade om. Vi får inte ta de grundläggande värderingar som vår demokrati bygger på för givna. Vi ska ta alla tillfällen i akt att påminna varandra om vikten av att upprätthålla en levande och engagerad demokrati.”

Kampen för frihet och rätten att själv välja gjorde Gunnar Sønsteby till Norges mest dekorerade medborgare. Han är den enda person som mottagit krigskorset med tre svärd, den högsta utmärkelse som delas ut i Norge. Dessutom har han mottagit Presidential Medal of Freedom, den högsta civila utmärkelsen i USA, som en av mycket få utlänningar.God ton viktigare än att faktiskt göra skillnad?

Bilder, Politik Posted on ons, januari 19, 2022 14:23:19

Jag och Andreas Slätt i Arvikapartiet fick kritik från ledaren i Arvika nyheter för att vi hade bemött en helt anonym insändare med ett dåligt språk, i replik till den anonyme som skrev insändaren med dåligt språk i riktning mot Arvikapartiet. Det var dåligt av oss att vi i stridens hetta sänkte vår nivå vid detta tillfälle. Vi skrev därför en insändare där vi framförde vår ursäkt för vårt sätt att skriva och förklarade varför vi svarade på sättet vi gjorde. Till saken hör att flera hörde av sig och sa att det var bra att vi svarade så till en person som gömmer sig bakom anonymitet eftersom denne inte skulle ha skrivit insändaren på samma sätt om den behövt stå med sitt riktiga namn osv. Dock tycker jag att man inte ska sänka sin nivå oavsett vem som står bakom insändaren, så vi får dra lärdom av händelsen.

Det är många i ”toppen” i Arvikastyret som vill sänka oss då de ser oss som ett hot och vill åt oss på olika sätt. Det är ett bra tecken att man är på god väg. Vi hoppas folkflertalet ser detta och även ser att vi alltid sätter kärnverksamheten först. Att vi alltid sätter våra undersköterskor, ledsagare, gruppboendepersonal, hemtjänstarbetare osv i första rummet före fifflande höga tjänstemän med fantasilöner i kommunhuset. Ser man inte detta än hoppas vi att de kommer att göra det då de ser vilka förslag vi lägger fram och vad vi strävar efter.

Kan också tillägga att hade jag själv tänkt på ”god ton” när jag avslöjade hela kommunens försummelse mot flera hårt drabbade i överförmyndarnämnden hade denna verksamhet inte på långa vägar varit så bra som den är idag. Allt hade bara fortsätt, kanske med någon mindre förbättring men de drabbade hade knappast fått någon hjälp och upprättelse. Det fanns ju flera som hade förlorat upp emot en miljon kronor och detta var dessutom godkänt från kommunen. Varje år. Det är alltså inte någon god ton som är avgörande för ett resultat. En god politik handlar om vad man faktiskt ser och börjar med att berätta som det är.

Ordspråk som hade passat i sammanhanget: ”Alla stora politiska åtgärder innebär att man säger rent ut som det är och börjar med det.”    

Maria Carlsson i Arvikapartiet hoppade av styrelsen då hon inte kunde stå bakom insändaren. Har full respekt för hennes beslut, men det var trots allt bara en insändare som blivit fel och inget allvarligare än så och därför blev jag mycket förvånad. Jag skrev till henne att jag skulle kontakta henne under kvällen och prata om saken men innan jag hann göra detta ringde Arvika nyheter upp och ställde frågor om att Maria hoppat av Arvikapartiet. Så hade väl inte jag gjort i en avhoppssituation kan jag väl villigt erkänna men det är upp till var och en hur man avslutar saker.              

Den som i stället vill se närmare på visioner och idéer i vårt partiprogram kan gå in på den här länken: https://www.arvikapartiet.se/var-politik/

Fråga

Fick också en intressant fråga vilka jag röstat på tidigare, i så väl kommun som i riksdagen?

Det har varit varierande. Röstade på Socialdemokraterna i många år både i riksdagsvalet och i kommunvalet. Är uppväxt i en arbetarfamilj och hela familjen röstade på Socialdemokraterna sedan Tage Erlanders tid. När jag går tillbaka i tiden och ser på politik tycker jag gamla (inte NYA) sortens centerparti med ”håll gränsen” Fälldin hade mycket bra när det gäller landsbygden.

När jag började få rösta var det Claes Pettersson (S) som jag röstade på i kommunvalet, han hade sina brister som alla andra men tyckte han var handlingskraftig och rejäl. I senaste valet röstade jag Vänsterpartiet i Arvika då de hade en f.d. löpare/idrottare på sin lista och Moderaterna i riksdagen, eftersom de har Pål Jonsson – försvarsvänlig politiker från Arvika.         Politik

Politik Posted on ons, november 24, 2021 23:46:56
Elden var i högsta grad en livsnödvändighet för stenålderns människor. Jag tror att även idag är det en fördel att ibland återvända till ursprunget. Detta tillsammans med fysisk aktivitet i naturen är bra för ”sunda tankar”

Varför jag engagerar mig.

Som någon kanske märkt har jag de senaste åren börjat engagera mig i politik. I Arvika lär det väl i varje fall inte gått helt obemärkt förbi kan jag tänka mig. Det hela började egentligen med att jag blev god man och redan första dagen, 1 mars 2017, upptäckte jag att allt som kunde vara fel också var fel. Innan dess hade jag haft en bild av att kommunen var välskött på alla sätt. Den bilden rämnade där och då.

Min huvudman som jag var god man för hette Lasse, befann sig inom personkretsen för LSS och var en fantastisk person på alla sätt. Varm, empatisk, omtänksam, öppen, ärlig, humoristisk och med en mycket stark vilja. Lägger några länkar nedan som har med saken att göra där det bland annat finns en sammanfattande berättelse som skrevs strax efter att han, helt i onödan, lämnade jordelivet. Det är tack vare Lasse som fler drabbade av den illa skötta administrationen på överförmyndarnämnden i Arvika/Eda kunde få upprättelse. Det är också tack vare Lasse Arvikapartiet har skapats och de förbättringar som redan har skett är tack vare Lasse. Många har Lasse att tacka för mycket men det tror jag inte de är riktigt medvetna om.

Så mycket hade gått fel gällande Lasses liv, från början till slut. Det är inte för starkt att skriva att allt som kunde gå fel också hade gått fel. Ren försummelse rakt igenom. Lasse, och överförmyndarfallet var ett tydligt tecken på den oförmåga att agera som politiker i Arvika hade visat upp en längre tid. Det var många fina ord men i praktiken var människor som Lasse helt utelämnade åt sitt eget öde. Desto mer insatt jag blev i ”överförmyndaraffären” ju mer såg/upptäckte jag bristerna lite varstans i politiska beslut. Bristerna fanns inom kärnverksamheten. Ofta var beslutet till nackdel för personer inom LSS, eller ”arbetare” som arbetade på golvet i verksamheterna. Däremot så var det fina förhållande för högre chefer och tjänstemän i organisationen. När tjänster tillsattes gjordes detta oftast på tjänstemannasidan och inte bland fotfolket. Kändes märkligt då det var en socialdemokratiskt styrd kommun som borde vara till för ”arbetaren”, och inte för organisationen i sig själv. Kärnverksamhet verkade inte vara något som prioriterades allra tydligast – det såg man om inte annat i den tidigare underbemannade överförmyndarverksamheten.  

Det verkade som man hade lätt för att dra in på löner för LSS-personal som jobbade nätter, eller att ”köpa ut” snabba och kompetenta handläggare som vägrade delta i någon form av mörkläggning på överförmyndarnämnden. Men en hög tjänsteman som; raderade mejl, påverkade rapporter som skulle vara oberoende, försökte sekretessbelägga allmänna handlingar och drog på sig både JO-anmälningar och polisanmälningar och dålig publicitet för Arvika verkade sitta hur säkert som helst på sin plats. Till synes helt skyddad av politikerna.

Detta var bara några exempel. Inte kunde väl jag, som älskade min hembygd så mycket att jag stannade kvar – vilka – både idrottsliga och yrkesmässigt erbjudanden från andra orter jag än fick – bara se på när det här händer. Därför startade jag arbetet med det som senare blev Arvikapartiet. När jag sen fick erbjudande om att bli ersättare i kommunstyrelsen genom KD i Arvika tackade jag inte nej. En bra chans att komma på insidan och kunna göra någon skillnad. Innan detta hade jag även fått erbjudanden att kliva in i politiken genom (S) några år tidigare och (SD) i Arvika i samband med ÖFN-affären. Ett intressant faktum som nog inte många vet om.

Vilka värderingar har jag då som ”politiker”?

Kanske skulle det kunna sammanfattas med orden; ”sunt bonnförnuft”. Känns spontant som det finns alldeles för lite av det i politiken utan det handlar för vissa istället att krångla till allt så mycket det går. Att alltid behandla alla lika är bland det viktigaste som politiker, och det har jag verkligen gjort hittills. Såväl kungen, prinsen eller funktionsnedsatta har jag pratat till på samma sätt och alltid sett som jämlikar. Ryggrad är inget vem som helst har, det är tydligt. Vi behöver inte ha fler ”bönstjälkar” i politiken som svänger sig som värsta ålarna när det börjar bli jobbigt. Vet du inte svaret på något så säg det då. Var alltid öppen och ärlig om politiska förhållanden. Vill du tänka över saken, gå ut och spring i skogen i ett par timmar – då tänker du som klarast.

Några exempel på vad jag tycker man ska jobba med i Arvika:

  • Fokusera på kärnverksamhet i första hand. (När det sedan finns pengar ”över” så kan man lägga dem på annat – inte innan.)    
  • Lyssna bättre på kommuninvånarna.
  • Alla människor har ett lika värde. (Det är något många säger men det är ytterst få som menar det och lever upp till det på riktigt.)
  • Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket.
  • Satsa på att utveckla idrott och friskvård i olika former. (Fullstora idrottshallar på landsbygden och mer möjligheter till friskvård till kommunens anställda med mera.)
  • Trygghet (Kan vara allt ifrån att minska kriminalitet för att människor alltid ska kunna känna sig trygga, till att beslutsfattandet från kommunen sker på ett korrekt sätt och enligt gällande lagstiftning.)
  • Alltid sätta kommuninvånarna främst. (Det är på deras uppdrag jag och alla andra politiker agerar.)
  • Alla arbetare i kommunen är lika värdefulla som någon annan. (Jag kommer aldrig göra skillnad på någon, vare sig det gäller kommundirektören eller om det är personal på daglig verksamhet.)
  • Respektera demokratin. (Kalla inte andra partier för bruna råttor och nazist-facister, det är respektlöst mot deras väljare, och väldigt märkligt då samma väljare tidigare kanske tom har varit med i deras eget parti. Kan det i själva verket finnas en anledning att de numera röstar som de gör. Föregå med gott exempel.)  

Arvikapartiet

Arvikapartiet startade upp då vi anser att ett lokalt parti behövs i Arvika, eftersom de lokala frågorna behöver syresättas bättre, där fokus skall ligga på mer öppenhet och en förstärkt demokrati över hela den politiska linjen i kommunen. Det är en ny tid nu. Då krävs det en förändring.

Arvikapartiet anser sig ha en större handlingsfrihet i de lokala frågorna än de etablerade partierna, eftersom dessa i grund och botten följer de centrala riktlinjer som styr deras nationella politik. Det skall vi agera kvickt och konkret på. För Arvikabornas bästa. I nuläget mejslas Arvikapartiets valprogram fram och vår ambition är att presentera det steg för steg över den närmaste tiden.

Det är dags att politiken i Arvika arbetar aktivt för kommunens invånare; inte tvärtom.

Länkar

http://l-ogaverth.com/LE/Lasses%20historia%20v%202.pdf

https://sverigesradio.se/grupp/28892

https://sverigesradio.se/artikel/7410487

https://sverigesradio.se/artikel/7413410

http://www.arvikapartiet.se/