”Troll” nämndes 31 gånger i debatten inför EU-valet 1.

Det är enkelt att distansera sig och ta avstånd från de så kallade “trollen” på internet, för de finns överallt. En del av trollen verkar från främmande makt. En del har kopplingar till politiska partier. SDs representanter i Arvika borde också tagit ett tydligare avstånd från metoderna 2. Arvika Nyheters Ledare beskrev det på ett klokt sätt;

SD i Arvika fick chansen att ta avstånd – men tog den inte. SD i Arvika har som andra partier bra människor på sina stolar och det hade varit ett fint tillfälle om de visat det i skuggan av debatten i huvudstaden. Om de överraskades lika mycket som oss andra av trollfabrikerna kunde de ha reagerat för att skydda sitt rykte. Anonyma konton som driver hatkampanjer med inslag av rasism är smutsigt och ovärdigt ett riksdagsparti. Det handlar om respekt för vår svenska demokrati och det demokratiska samtalet.”

För allmänheten är det viktigt att förstå att liknande påverkansoperationer definitivit inte är något nytt. Sådana har pågått under lång tid och har historiskt sett involverat olika politiska partier. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna 3 4 kan nog sägas varit de som stuckit ut i sammanhanget. Vänsterpartiet (tidigare SKP, VPK) som fick stöd och inflytande direkt från Sovjetunionen är nog så att säga i en egen ”division”.

Politiska operationer är ofta komplexa och kan ha djupa rötter i politiska strategier och kampanjer. Det är viktigt att ha en kritisk och informerad syn på dessa frågor för att fullt ut förstå deras inverkan och syfte.

Något att fundera på när det gäller en hel del politiker är också; när det rånas och mördas, hus och villor sprängs, och det skjuts vilt med automatvapen på gator och torg så att helt oskyldiga drabbas. Rysslands har invaderat ett annat land, och de begår dagligen krigsbrott och vidriga övergrepp mot folkrätten osv. Islamister och kriminella gör att bostadsområden inte är säkra att vistas i 5 enligt Säk. Det går alltså att räkna upp hur mycket som helst som vi borde lägga ”krutet” på. Trots allt detta är det SDs skumma figurer på nätet som verkligen väckt liv i debatten i Sverige. Då ska det minsann kallas till pressträffar, krävas ändrad lagstiftning och diverse utredningar från Säpo. Det kanske finns annat som de kan gå fram lika hårt på om de vill vara trovärdiga.

En del i vårt land tycks ha tappat allt rimligt förstånd – och då är det sannolikt detta som är syftet…

Sovjetiska Kominterns kommandocentral i Arvika

Kominternagent från Arvika uttalar sig. (utdrag från arkivhandlingar).

De allra flesta Arvikabor har ingen aning om att en av Sovjetiska Kominterns kommandocentraler i Sverige låg i Arvika. De sysslade verkligen med påverkansoperationer – och började redan på 1930 och 40-talet. Komintern, som också kallades Tredje Internationalen, skapades i Moskva 1919, som en sammanslutning av kommunistpartier. Syftet var att sprida världsrevolutionen. På det konstituerande mötet deltog kommunister från ett trettiotal länder, bland annat en representant från Sveriges socialdemokratiska vänsterparti (som senare tog namnet Sveriges kommunistiska parti, SKP). Det kominterntrogna SKP bytte 1967 namn till Vänsterpartiet Kommunisterna. Detta namn hade det sedan till 1990 då ”Kommunisterna” ströks och det nya namnet blev Vänsterpartiet.

Intressant artikel med fd. Kominternagent

Komintern möjliggjorde för det sovjetiska kommunistpartiet att ekonomiskt stödja sina utländska systerpartier och samordna olika former av konspirativ och subversiv aktivitet i andra nationer. Kort efter dess etablering kom Komintern att fungera som en gren av den sovjetiska underrättelsetjänsten i praktiken. Stalin avvecklade Komintern under 1943, sannolikt som en diplomatisk åtgärd gentemot de brittiska och amerikanska allierade under kriget. Vid denna tidpunkt hade organisationen redan försvagats betydligt och minskat i omfång på grund av de stora utrensningarna under terrorn, till den grad att den i praktiken hade upphört att fungera. Trots upplösningen av Komintern ökade Sovjetunionens inflytande och stöd till kommunistiska partier och diverse organisationer 6 i andra nationer, men under andra beteckningar. Ryssland övertog sedan arbetsmetoderna och vi kan se dem tydligt även idag…

Fotnoter

  1. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/troll-fokus-i-partiledardebatten-infor-eu-valet ↩︎
  2. https://www.arvikanyheter.se/2024/05/21/viktigt-att-ta-avstand-fran-trollen-c08f6/ ↩︎
  3. https://www.resume.se/kommunikation/pr/socialdemokrater-utreds-for-trollkonto-pa-twitter/ ↩︎
  4. S-finansierade Facebooksidor styrs från Sveavägen 68 (aftonbladet.se) ↩︎
  5. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/pehrson-stallde-in-pa-sapos-inradan ↩︎
  6. NWT – Ryssland utnyttjade miljörörelsen ↩︎