Blog Image

ADVENTURE

NATO

Historia, Politik, Säkerhet Posted on lör, maj 14, 2022 15:54:04

Vi kan numera läsa i såväl lokalpressen som riksmedia om det Nordatlantiska fördraget – även känt som Atlantpakten – vilket undertecknades den 4 april 1949. Genom fördraget upprättades Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato).

Det är fängslande att läsa åsikter från både ivriga förespråkare till de som mer eller mindre har en inställning att Nato, framför allt USA, som än värre än Ryssland. Detta oavsett (!?) senaste tidens brutala invasionskrig. Mycket som framkommer i debatten är också felaktigt och visar på okunskap eller medveten desinformation. Det viktigaste målet under kalla kriget för KGB, nuvarande FSB, var just att undergräva förtroendet för USA och att visa världen att hotet mot freden kom därifrån. Historien har en förmåga att upprepa sig.

Debattörer med tvärsäkra åsikter om komplicerade försvarsfrågor finns just nu överallt, vilka ofta saknar militär grundutbildning och för någon månad sedan inte verkade ha en aning om vad som krävs för att upprätthålla vår nations säkerhet. Vissa som till och med deltagit i tidigare beslut att minska ner vårt försvar betydligt, eller tom förespråkat att vi inte ens ska ha ett försvar, är nu plötsligt ”för” att stärka försvaret. Som om de alltid tyckt så. Vill vi verkligen att – ena dagen åt ena hållet – nästa dag åt det andra – ”tvärsäkra” personer ska fatta viktiga beslut om vår säkerhet? Om samma personer varit något att ”lita på” hade de förespråkat betydande resursförstärkningar av försvarsförmågan redan 2008 (Georgien), eller 2013 (Ryska påsken) eller efter 2014 (Krim). Hyckleri. Rysslands ambitioner har varit synliga och tydliga i många år. 24/2 – 2022 var bara en punkt då det inte längre gick att blunda för den kvalitativa förändringen av det säkerhetspolitiska läget. Rysslands krig mot Ukraina hade då pågått i åtta år med 14 000 döda.

En trovärdig neutralitetspolitik bygger på en egen och mycket stark försvarsförmåga.

En gång i tiden hade vi ett av världens absolut bästa flygvapen. Konungariket Sverige ligger där det ligger. Ett glesbefolkat land i norr, inklämt mellan öst och väst, med en luftflotta av världsklass var avskräckande för en angripare. Sverige har även idag en modern Försvarsmakt och vi har mycket professionella och starkt motiverade soldater med god utbildning. Dock tydliggjordes politikers naivitet om; ”den eviga freden” när försvaret gick från invasionsförsvar till ett insatsförsvar för internationella insatser. Det finns få politikområden som genomlidit så drastiska och frekventa förändringar som försvarspolitiken. En kallade det; ”särintresse” – för en annan var det; ”ointresse”.  

Hot mot freden och vår säkerhet i Sveriges närområde avvärjs bäst med ett starkt eget försvar och i samverkan med andra länder. Tillsammans med den pågående svenska försvarsupprustningen finns knappast något bättre realistiskt alternativ än fortsatt och fördjupat nordiskt försvarssamarbete för att maximera de nordiska ländernas yttre säkerhet under rådande säkerhetspolitiska förhållanden. Går Finland med i Nato så bör Sverige göra det också. Står Finland utanför så finns det kanske möjligheter att även Sverige kan göra det – i solidaritet med Finland – vilket skedde 1949. Om Finland går med i Nato och vi ändå skulle välja att stå utanför kan det försätta Sverige i en sårbar situation. Sverige blir då det enda landet i Norden och Baltikum utanför Nato. Svenskt territorium skulle därför bli av militärstrategiskt intresse för Ryssland i händelse av en konflikt.

Oavsett vilket beslut som tas så bör Sverige så långt som möjligt fortsätta utveckla gemensam planläggning med Finland och vidare samordna försvarsplanering med Danmark, Norge och Storbritannien osv.

Att Storbritannien redan nu gett Sverige omfattande ”försvarsgarantier” bygger på historiska samarbeten. Sverige försåg England och USA med högt kvalificerad underrättelseinhämtning under större delen av kalla kriget. I utbyte fick vi högteknologisk militär utrustning och omfattades av USA:s kärnvapenparaply. En rikshemlighet – det hemligaste som fanns i vårt land den här tiden. Utåt ”neutralt” och alliansfritt men i det dolda så nära ett medlemskap i Nato det går att komma. På 1950-talet hade Nato femton medlemmar. Sverige kallades »den sextonde Natostaten». Om det svenska folket var ovetande om de här bindningarna till Nato så var tyvärr ledningen i Moskva desto bättre underrättade. Redan 1948 hade den sovjetiska underrättelsetjänsten, GRU värvat en svensk flygöverste (kodnamn; Örnen) som agent. Han hette Stig Wennerström och höll Sovjetunionen informerad om den svenska försvarsplaneringen. Högst troligen hade denne Wennerström försett Sovjetunionen med information om de verkliga avsikterna med DC 3:ans flygningar, ett spaningsplan vilket blev nedskjuten 1952. Först 1991 erkände Sovjetunionen att de sköt ner DC 3:an. 1993 medgav svenska myndigheter att DC 3:an sysslat med signalspaning mot Sovjetunionen och att uppgifterna lämnades vidare till USA och Storbritannien.

Så argumentet om att vi är och har varit neutrala ­– och detta tjänat oss väl – är nog inte ett hållbart argument mot en medlemsansökan i Nato tillsammans med Finland. Utan kärnvapen så skulle inte heller Nato fungera som motvikt och skydd mot en aggressiv kärnvapenstormakt Ryssland. Så enkelt är det. Tragiskt men tyvärr verklighet.  

LÄNKAR

Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge – konsekvenser för Sverige, Ds 2022:7 (regeringen.se)

Formellt ja till Nato från Finlands socialdemokrater | SVT NyheterGlädje i Arvika. Ursäkt från Arvika kommun är framförd – och accepterad.

Historia, Politik Posted on tor, februari 17, 2022 08:05:31

Storsint av bröderna och deras familj efter allt de genomlidit.

Bröderna med familj hade igår ett fyra timmar långt möte med kommunen. Det var ett bra och respektfullt möte, som kokade ned i att kommunen genom sina företrädare gav bröderna och deras familj en förbehållslös och uppriktig ursäkt för allt det bröderna och deras familj fått vara med om genom åren. Bröderna och deras familj känner att deras främsta önskan att någon tar ansvar för det inträffade nu för första gången sedan oskyldighetsförklaringen blivit uppfylld och de har accepterat ursäkten.

Någon skadeståndsprocess mot kommunen är därmed inte aktuell. Däremot ligger skadeståndsanspråket mot staten kvar.

Den närmaste lydelsen av ursäkten framgår av ett pressmeddelande som gjordes offentligt omedelbart efter mötet.

https://sverigesradio.se/artikel/kevinbroderna-och-arvika-kommun-overens-ingen-stamningsansokan?fbclid=iwar0maj5ictjt4p509dci2-uc4hr91nfsrhqiultwggf6pdnnegcc4ognw-m

Nu går vi vidare med ett bättre och öppnare Arvika.  

Apropå kommunal ursäkt skrev jag detta inlägg på Facebook 2018: https://www.facebook.com/625848105/posts/10155461026068106/

Det har varit en lång väg från 2018 till dagens resultat, motståndet har varit mer än massivt då det här legat som; ”en våt filt över Arvika”. Flera har gjort ett enormt arbete i det tysta, inte minst Andreas Slätt som ända sedan han engagerade sig i fallet strävat efter att bröderna och deras familj ska få upprättelse. Brödernas ombud advokaten Stefan Liliebäck har också gjort ett stort arbete för bröderna. Helt gratis. Susanne Engstad Clarke som trots hårt politiskt motstånd stått upp ända sedan hon först lyfte frågan i ett slutet politiskt rum och då försöktes tystas ner av övriga. Hennes frågeställning tom gömdes i protokollet, trots hennes protester mot detta förfarande.   

I tisdags 2022-02-15 var det kommunstyrelsesammanträde där beslut om ursäkt skulle fattas. Under KS-mötet deltog undertecknad som ej tjänstgörande ersättare. Vilket innebär att man ej får deltaga i beslut (ej rösträtt) eller inkomma med yrkanden. Däremot har ersättare yttranderätt och får lämna protokollsanteckningar. Under mötet lyfte jag frågor som jag anser lämnar utrymme för felaktigheter i den utredningsrapport som är upprättad av kommunens anlitade jurist. Det var ett långt möte och jag försökte ställa frågor så andra skulle se att det fanns svagheter i kommunens egen rapport. Dock var det svårt då juristen kommunen anlitat hade väl stor tro på sin egen utredning och pratade omkring sakfrågorna ganska ofta. Tror någon uppmärksammade detta men de flesta gjorde det nog inte. Jag har läst oerhört mycket om fallet, bland annat förhörsprotokoll, pratat med källor, rapportförfattare osv och det är helt klart så att jag tror att OM det här hade dragits till en rättsprocess mot kommunen så hade bröderna vunnit. Det enda jag såg som var till brödernas nackdel var risken för preskription även om händelsen i sig varit perdurerande, vilket betyder att tillståndet varade ända fram till bröderna avskrevs från alla misstankar 2018.   

Därför ansåg jag hela tiden att det hade varit bättre att lösa det här i godo. För Arvikas skull.    

Frågeställningarna utvecklades även i en protokollsanteckning som lämnades in:  

https://arvikapartiet.se/Dokument/SYNPUNKTER%20TJ%C3%84NSTESKRIVELSE%20G%C3%84VERT%20%5B220215%5D.pdf?fbclid=IwAR0ArCaGgq2yq2QEeGHJD0ArL9Nmg94FlJUkKIFN3GfqBS3i6vYVxpMGQhI

LÄNKAR

Värt att lyssna på den här podcasten: https://www.svd.se/arvika-kommun-och-broderna-i-fallet-kevin

Leif GW TV 4: https://www.tv4.se/klipp/va/13747492/gw-om-kevinfallet-synnerligen-besvarande-for-statsmakten

Mamma till bröderna Annika Karlsson: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/mamman-om-arvikas-ursakt-rimmar-illa

Tvisten med Arvika kommun över: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/kevinfallet-tvisten-med-arvika-kommun-ar-overIngen tvekan vem som är Nr.24

Historia, Politik Posted on lör, januari 22, 2022 09:52:12

Vilken person som är nr. 1 i Norge genom alla tider är kanske svårt att ranka men vem som är nr. 24 står i vart fall solklart.

Mannen med cykeln. Kjakan. No.24. Motståndsmannen GUNNAR SØNSTEBY (1918-2012) hade flera smeknamn.

I många år framförde han ett viktigt budskap:

”Så länge jag lever kommer jag att göra min del för att vi aldrig ska glömma vad kampen handlade om. Vi får inte ta de grundläggande värderingar som vår demokrati bygger på för givna. Vi ska ta alla tillfällen i akt att påminna varandra om vikten av att upprätthålla en levande och engagerad demokrati.”

Kampen för frihet och rätten att själv välja gjorde Gunnar Sønsteby till Norges mest dekorerade medborgare. Han är den enda person som mottagit krigskorset med tre svärd, den högsta utmärkelse som delas ut i Norge. Dessutom har han mottagit Presidential Medal of Freedom, den högsta civila utmärkelsen i USA, som en av mycket få utlänningar.