Blog Image

ADVENTURE

Demokratin måste alltid försvaras

Demokrati, offentlig verksamhet, Politik, Säkerhet Posted on ons, augusti 10, 2022 15:24:53

Jag arbetar till vardags på Polismyndigheten (heltid) och Försvarsmakten (deltid) – två myndigheter där några av de främsta uppgifterna består av att försvara demokratin. Alltid. Varje minut. Varje dag. Året om.

Det som ska försvaras är våra friheter – att i tal, skrift, bild eller på annat sätt förmedla information, tankar, åsikter och känslor. Till exempel att du som läser det här alltid ska få yttra dina åsikter i sociala medier. Jag kanske inte håller med det du skriver men, din personliga rätt att framföra din åsikt har jag svurit att försvara och är beredd att offra allt för.

Ett engagemang i Försvarsmakten eller Polismyndigheten är att engagera sig för Sveriges fortsatta frihet och demokrati.

För att värna demokratiska värden som trygghet, säkerhet och yttrandefrihet måste allt ifrån mängdbrottslighet till grov brottslighet bekämpas på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Landets säkerhet mot yttre och inre hot måste alltid upprätthållas. Det här är statens kärnverksamhet i dess renaste form. Att försvara demokratin måste göras ofta – såväl i det lilla – som i det stora rummet. Diskussioner kring olika ämnen som lyfts i samtalet mellan personer kan vara både känsliga och obekväma. Det är en naturlig del av den demokratiska processen som bygger på öppenhet och möjlighet till debatt mellan personer som har helt olika åsikter.

De demokratiska systemen och varje människas grundlagsskyddade rättigheter ska alltid försvaras. Det här är något vi tillsammans bestämt. När människor känner trygghet och säkerhet nyttjar de i högre grad demokratiska rättigheter som yttrandefrihet, mötesfrihet och andra viktiga principer som ligger till grund för ett demokratiskt samhälle.

Trots detta vill vissa individer i vårt samhälle inskränka på demokratin. Individer som har andra agendor och vill att andra principer ska råda. I Arvika kommun har vi sett hur hoten mot demokratin uppenbarat sig när någon opponerat sig mot felaktigheter, eller avslöjat fifflande kommundirektörer eller politiker. Den som slår larm eller visar problemet och hoten mot demokratin betraktas som en ”fiende” och ska med olika fula metoder undergrävas i förtroendekapital. Helst målas ut som rättshaverist eller något annat som rimmar illa.

Korruptionen och inskränkningen av demokratin är riktigt djupgående och värre än jag någonsin kunde ana när jag 2017 började engagera mig hur Arvika kommun egentligen fungerade – eller rättare sagt inte fungerade. Fem år senare är det inte bättre även om det kan se så ut när ex. en verksamhet som Överförmyndarnämnden är betydligt bättre. Det finns ett rejält arbete kvar att göra och det krävs starka individer, både psykiskt och fysiskt med mycket empati för att kunna göra det.

Arvikapartiets klaraste uppdrag är att göra den här förändringen som krävs.       25 år sedan värnplikten

Historia, Minnen, Politik, Säkerhet Posted on tor, maj 19, 2022 12:47:42

För några dagar sedan, den 15:e maj 2022 var det exakt 25 år sedan värnplikten var fullgjord för oss som legat inne 1996-1997. Upptäckte detta av en slump och det väckte en hel del fina minnen. Otroligt att det gått hela 25 (!) år. Min urstarke skogshuggarkompis ”F”, också från Gunnarskog tillhörde samma pluton och vi hade höga krav på oss själva och vår omgivning. Vi vek oss inte i första taget. Minns tydligt vid en plutonfälttävlan då jag gick längst fram och skötte orienteringen medans kompisen drev på, peppade plutonen bakifrån och bar trötta kamraters ryggsäckar. Vi kom tvåa! Endast en liten grupp med elitorienterare på en idrottspluton lyckades komma före. Vår pluton var 4 ggr fler soldater och svårare att manövrera, ändå var vi inte långt efter. Säger en del om inställningen, viljan och uthålligheten som fanns på den tiden.

Att göra värnplikten var bland det bästa jag har gjort. Innan detta en omogen ”pojkspoling” men efteråt med en helt annan inställning till mycket. Grunden till idrottskarriären lades helt klart i värnplikten.

Inställningen till att Sveriges säkerhet är kärnverksamhet och bland det viktigaste vi har att upprätthålla skapades också under värnplikten. Allt som var aktuellt då är lika gångbart idag. Går att lära mycket av historien.

ÖBs senaste dagorder: Överbefälhavarens dagorder (forsvarsmakten.se)NATO

Historia, Politik, Säkerhet Posted on lör, maj 14, 2022 15:54:04

Vi kan numera läsa i såväl lokalpressen som riksmedia om det Nordatlantiska fördraget – även känt som Atlantpakten – vilket undertecknades den 4 april 1949. Genom fördraget upprättades Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato).

Det är fängslande att läsa åsikter från både ivriga förespråkare till de som mer eller mindre har en inställning att Nato, framför allt USA, som än värre än Ryssland. Detta oavsett (!?) senaste tidens brutala invasionskrig. Mycket som framkommer i debatten är också felaktigt och visar på okunskap eller medveten desinformation. Det viktigaste målet under kalla kriget för KGB, nuvarande FSB, var just att undergräva förtroendet för USA och att visa världen att hotet mot freden kom därifrån. Historien har en förmåga att upprepa sig.

Debattörer med tvärsäkra åsikter om komplicerade försvarsfrågor finns just nu överallt, vilka ofta saknar militär grundutbildning och för någon månad sedan inte verkade ha en aning om vad som krävs för att upprätthålla vår nations säkerhet. Vissa som till och med deltagit i tidigare beslut att minska ner vårt försvar betydligt, eller tom förespråkat att vi inte ens ska ha ett försvar, är nu plötsligt ”för” att stärka försvaret. Som om de alltid tyckt så. Vill vi verkligen att – ena dagen åt ena hållet – nästa dag åt det andra – ”tvärsäkra” personer ska fatta viktiga beslut om vår säkerhet? Om samma personer varit något att ”lita på” hade de förespråkat betydande resursförstärkningar av försvarsförmågan redan 2008 (Georgien), eller 2013 (Ryska påsken) eller efter 2014 (Krim). Hyckleri. Rysslands ambitioner har varit synliga och tydliga i många år. 24/2 – 2022 var bara en punkt då det inte längre gick att blunda för den kvalitativa förändringen av det säkerhetspolitiska läget. Rysslands krig mot Ukraina hade då pågått i åtta år med 14 000 döda.

En trovärdig neutralitetspolitik bygger på en egen och mycket stark försvarsförmåga.

En gång i tiden hade vi ett av världens absolut bästa flygvapen. Konungariket Sverige ligger där det ligger. Ett glesbefolkat land i norr, inklämt mellan öst och väst, med en luftflotta av världsklass var avskräckande för en angripare. Sverige har även idag en modern Försvarsmakt och vi har mycket professionella och starkt motiverade soldater med god utbildning. Dock tydliggjordes politikers naivitet om; ”den eviga freden” när försvaret gick från invasionsförsvar till ett insatsförsvar för internationella insatser. Det finns få politikområden som genomlidit så drastiska och frekventa förändringar som försvarspolitiken. En kallade det; ”särintresse” – för en annan var det; ”ointresse”.  

Hot mot freden och vår säkerhet i Sveriges närområde avvärjs bäst med ett starkt eget försvar och i samverkan med andra länder. Tillsammans med den pågående svenska försvarsupprustningen finns knappast något bättre realistiskt alternativ än fortsatt och fördjupat nordiskt försvarssamarbete för att maximera de nordiska ländernas yttre säkerhet under rådande säkerhetspolitiska förhållanden. Går Finland med i Nato så bör Sverige göra det också. Står Finland utanför så finns det kanske möjligheter att även Sverige kan göra det – i solidaritet med Finland – vilket skedde 1949. Om Finland går med i Nato och vi ändå skulle välja att stå utanför kan det försätta Sverige i en sårbar situation. Sverige blir då det enda landet i Norden och Baltikum utanför Nato. Svenskt territorium skulle därför bli av militärstrategiskt intresse för Ryssland i händelse av en konflikt.

Oavsett vilket beslut som tas så bör Sverige så långt som möjligt fortsätta utveckla gemensam planläggning med Finland och vidare samordna försvarsplanering med Danmark, Norge och Storbritannien osv.

Att Storbritannien redan nu gett Sverige omfattande ”försvarsgarantier” bygger på historiska samarbeten. Sverige försåg England och USA med högt kvalificerad underrättelseinhämtning under större delen av kalla kriget. I utbyte fick vi högteknologisk militär utrustning och omfattades av USA:s kärnvapenparaply. En rikshemlighet – det hemligaste som fanns i vårt land den här tiden. Utåt ”neutralt” och alliansfritt men i det dolda så nära ett medlemskap i Nato det går att komma. På 1950-talet hade Nato femton medlemmar. Sverige kallades »den sextonde Natostaten». Om det svenska folket var ovetande om de här bindningarna till Nato så var tyvärr ledningen i Moskva desto bättre underrättade. Redan 1948 hade den sovjetiska underrättelsetjänsten, GRU värvat en svensk flygöverste (kodnamn; Örnen) som agent. Landsförrädaren Stig Wennerström höll Sovjetunionen informerad om den svenska försvarsplaneringen. Högst troligen hade denne Wennerström försett Sovjetunionen med information om de verkliga avsikterna med DC 3:ans flygningar, ett spaningsplan vilket blev nedskjuten 1952. Först 1991 erkände Sovjetunionen att de sköt ner DC 3:an. 1993 medgav svenska myndigheter att DC 3:an sysslat med signalspaning mot Sovjetunionen och att uppgifterna lämnades vidare till USA och Storbritannien.

Så argumentet om att vi är och har varit neutrala ­– och detta tjänat oss väl – är nog inte ett hållbart argument mot en medlemsansökan i Nato tillsammans med Finland. Utan kärnvapen så skulle inte heller Nato fungera som motvikt och skydd mot en aggressiv kärnvapenstormakt Ryssland. Så enkelt är det. Tragiskt men tyvärr verklighet.  

LÄNKAR

Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge – konsekvenser för Sverige, Ds 2022:7 (regeringen.se)

Formellt ja till Nato från Finlands socialdemokrater | SVT NyheterVÄRT ATT FÖRSVARA

Politik, Säkerhet Posted on tis, mars 29, 2022 10:19:45

Sverige – ett land värt att försvara.

FRED OCH FRIHET. TVÅ BRA SKÄL ATT GÅ UPP PÅ MORGONEN

Med tanke på omvärldshändelserna i Ukraina får man vara tacksam att man lever i ett land som Sverige. Vi har givetvis våra problem som vi behöver rätta till, men vi är en demokrati och vi har fred.

Fred, frihet, demokrati, mänskliga rättigheter och andra gemensamma värden. Det är vad vi, tillsammans, försvarar!

Vi behöver ha ett starkt försvar och värnplikten är något som är bra. Värnplikt är något som skapar vinster som gynnar både medborgaren och samhället i stort. Redan i de svenska medeltida landskapslagarna stod skyldigheten inskriven; ”för alla bönder och bofasta män” att gripa till vapen för att värja sitt land…Årsrapporter om Sveriges säkerhet

Politik, Säkerhet Posted on sön, mars 27, 2022 00:00:17

Must, Säkerhetspolisen och FRA har nyligen publicerat sina öppna rapporter om föregående års händelser och verksamhet.

Rapporterna kom ut efter den ryska invasionen av Ukraina och händelsen nämns i rapporterna, även om rapporterna framför allt handlar om 2021. Både utvecklingen i omvärlden och corona-pandemin bidrog till att året 2021 innebar många och nya utmaningar för Sverige som land att hantera.

Årsrapporterna handlar om hoten mot Sverige och om hur vi kan skydda oss mot dem.

Rapporterna i sin helhet:

MILITÄRA UNDERRÄTTELSE- OCH SÄKERHETSTJÄNSTEN (MUST)

Must presenterar här den verksamhet som bedrivits och ger även sin syn på omvärldsutvecklingen och de säkerhetshot som riktas mot Sverige och svenska intressen.

Årsöversikten svarar mot uppdragen i Förordning (2000:131, 8§) om försvarsunderrättelseverksamhet och Försvarsmaktens instruktion (2007:1266, 6§) där Must uppdras att varje år upprätta en översikt över försvarsunderrättelseverksamheten och den militära säkerhetstjänstens verksamhet som allmänheten kan ta del av. Must har valt att utöver detta även presentera annan verksamhet för att därigenom ge en så heltäckande bild som sekretessen medger.

https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/rapporter/musts-arsoversikt-2021-.pdf

FRA

FRA arbetar med signalspaning och utgör en del av Sveriges underrättelsetjänst. FRA är en civil myndighet som lyder under Försvarsdepartementet.

Genom FRA:s underrättelseverksamhet får Sverige unik kunskap om utländska förhållanden. Tillförlitliga underrättelser om omvärlden är viktiga för att Sverige ska kunna bedriva en självständig utrikes- och säkerhetspolitik. På FRA arbetas det också för att stärka informationssäkerheten hos samhällsviktig verksamhet. FRA hjälper andra myndigheter och statliga bolag att höja säkerheten i sina datorsystem.

FRA bidrar med viktiga pusselbitar för Sveriges säkerhet och integritet.

https://www.fra.se/download/18.3262020817e4dcd6ffc210/1648020817694/FRAarsrapport_2021_uppslag.pdf

SÄPO

Säkerhetspolisen arbetar med att förebygga och avslöja brott mot Sveriges säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen. Det gör vi för att skydda det demokratiska systemet, medborgarnas fri- och rättigheter samt den nationella säkerheten.

Säkerhetspolisen är en säkerhetstjänst med ett nationellt uppdrag som polismyndighet. En säkerhetstjänst arbetar för att höja säkerhetsnivån i det egna landet. Detta görs dels genom att avslöja och reducera säkerhetshot som riktas mot landet och dess skyddsvärda verksamheter, dels genom att reducera sårbarheter i dessa verksamheter.

Säkerhetspolisen har fem verksamhetsområden:

  • Kontraspionage
  • Kontraterrorism
  • Författningsskydd
  • Säkerhetsskydd
  • Personskydd

https://www.sakerhetspolisen.se/download/18.55e568c417f50c779e71d5/1648121714690/Sakerhetspolisen_arsbok%202021.pdf

Mina tankar utifrån rapporterna, och då främst Must-rapporten.

Omvärldsutvecklingen går totalt åt helt fel håll för tillfället.

Hotbilden mot Sverige är idag trehövdad – politisk – ekonomisk – och militär.

Must bedömer att både den hårdnade stormaktskonkurrensen och Rysslands försök att med våld omkullkasta den europeiska säkerhetsordningen innebär en ökad risk för att Sverige ska utsättas för kraftfulla påtryckningar i syfte att påverka vårt demokratiska beslutsfattande.

När stormakter som Ryssland och Kina genomför antagonistiska aktiviteter kan de använda sig av hela spektrat av sina resurser. Båda staterna har en god förmåga att skräddarsy åtgärder och samordna sina olika medel för att nå fram till sina respektive målsättningar. Must konstaterar samtidigt att hotbildskartan blir alltmer komplex. De här kvalificerade statliga aktörerna har skaffat sig en större verktygslåda än tidigare. De är beredda att utnyttja denna inom fler sektorer och de söker på djupet efter sårbarheter i vårt demokratiska, öppna och digitaliserade samhälle. De gör ingen skillnad mellan civilt och militärt, eller mellan offentlig och privat verksamhet. De utnyttjar luckorna de hittar i våra organisationer, lagstiftning och samverkan.

Till exempel kan ekonomiska beroenden, samhälleliga sårbarheter eller militära maktmedel utnyttjas för att uppnå politiska mål.

Den övergripande trenden är alltså en hårdare stormaktsrivalitet, med fler konfliktytor och maktpolitik vilket innebär stora risker för Sveriges säkerhet. Det kan man läsa i alla tre rapporterna även om jag utgår mest från MUST-rapporten. Bilden är både tydlig och klar att det inte rör sig om något snabbt övergående hot mot Sveriges säkerhet. Dessa hot och risker kommer finns kvar under många år och det finns mycket som talar för att utvecklingen fortsätter gå åt fel håll. Försämringen av säkerhetsläget gäller främst vårt närområde, men inte bara där. Idag, med tanke på vad som händer i vårt närområde i Ukraina, är det lätt att bara tänka på Ryssland som ett hot mot Sveriges säkerhet, men rapporterna påminner om en bredare hotbild. Kina är och kommer att fortsätta vara ett hot som kan leda till allvarliga konsekvenser. Jag har i många år varit kritisk till Kina på ett säkerhetsmässigt plan, och att låta Kina investerar hundratals miljarder i svenska vindkraftsindustrier är en total galenskap. Miljörörelsen är för övrigt en tydlig kanal som de här aktörerna utnyttjat/utnyttjar för att uppnå sina syften. Kina agerar på det här sättet för att främja sina strategiska intressen. Kina utnyttjar en stor bredd av öppna och dolda maktmedel för att påverka andra länder. Kinas inflytande görs gällande genom att utnyttja till exempel ekonomiska eller andra beroendeförhållanden, cyberattacker och påverkansoperationer. Dessa maktmedel används med stor effektivitet; läs ex. miljörörelsen osv. Nämnde lite av detta i mitt svar till Gösta Frödin i en insändare: https://www.arvikanyheter.se/2022/02/07/replik-forstor-inte-byamossarna-med-vindkraft/

Kinas målsättning är att bli självförsörjande till år 2025 inom nyckelteknologier och all försvarsindustri. Försvarsindustrin har enligt kännare stor kapacitet. Kinas militära styrka ökar snabbt. Det är särskilt tydligt inom cyber, rymd och marina förmågor. Deras prioriteringar speglar också landets ökade globala ambitioner.

Starkt totalförsvar

Ett starkt samhälle med ett stabilt och robust säkerhetsskydd är det vi ska upprätthålla för att Sverige ska vara möjligt att effektivt kunna försvaras kan läsas i Säkerhetspolisens årsbok. Många politiker har tyvärr inte sett eller velat se de här varningssignalerna tidigare trots exempelvis – Georgien 2008 och annekteringen av Krim 2014. I augusti 2008 eskalerade det hela till väpnad konflikt i Georgien – och därefter rysk invasion. Tolv år senare är de ryska styrkorna fortfarande kvar. Ryssland beskrev, givetvis, sin invasion 2008 som en humanitär intervention och har kallat beslutet att stanna kvar en garanti för sydossetiernas säkerhet. Känns den här beskrivningen bekant om vi drar paralleller till Ukraina?

Även den så kallade ”ryska påsken” 2013 gjorde inte att någon direkt vaknade och diskuterade säkerhetspolitiken nämnvärt. Ryska påsken inträffade den 29 mars 2013 i samband med de ryska luftanfallstyrkornas luftstridsövning Ladoga-13. Ett par ryska bombflygplan av modell Tupolev Tu-22M3 (Backfire) eskorterade av fyra jaktplan Suchoj Su-27 (Flanker) flög i angreppsformation mot mål på svenska fastlandet innan de vek av tre-fyra mil från svenskt luftterritorium utanför den Gotska sandön och återgick till sina baser.

Politiker har blundat allt för länge för sådana hotfulla beteende. Nedskärningar har gjorts av både höger och vänsterregeringar. Både Göran Persons och ”Särintresset” Reinfeldts regeringar skar ner på den svenska försvarsförmågan på ett sätt som var högst oansvarigt och naivt. Idag med kriget i Ukraina på medvetandet får det militära hotet stor uppmärksamhet och vi satsar nu resurser på vårt försvar mot det hotet. En kärnverksamhet som borde prioriterats sedan länge får nu – äntligen – mer resurser. En större politisk enighet råder kring försvaret. Gott så. 

Årsböckerna påminner oss även om att hotbilden är bredare än enbart militärt. Hotbilden mot Sverige är både komplex och förändrar sig över tid. Aktörerna som vill skada oss söker aktivt efter våra svagheter och utnyttjar dem. Vi får heller inte glömma bort terrorhoten, som också kan nyttjas/användas av olika aktörer för deras syften. Det finns aktörer som har både avsikt och förmåga att skada oss. Alla länder i Norden behöver upprätthålla ett brett skydd mot en bred hotbild. Främmande underrättelseverksamhet, påverkansoperationer och cyberangrepp är exempel på hot som är en realitet idag.

Medvetenheten om hoten ökar dock på många håll, och det genomförs nu åtgärder för att stärka Sveriges motståndskraft.

Något som snabbt skulle kunna göra nytta för Sveriges del är att intergrera skyttar och jägare (legala vapenägare) som en del av totalförsvaret. Tidigare var idén om att en skjutskicklig civilbefolkning var till nytta för landets försvar en del av den svenska försvarsdoktrinen. Under hundrafemtio år var den frivilliga skytterörelsen en del av försvaret. Tanken bakom den frivilliga skytterörelsen var främst att skjutskickliga mannar fanns att tillgå och även är avskräckande för en angripare. En motiverad och beväpnad lokalbefolkning kan vara en nog så svår motståndare.

Vårt närområde

De militära huvudaktörerna i Sveriges närområde – Östersjöregionen, Barents Hav och Nordatlanten – är Nato och Ryssland. Kina har strategiska intressen i första hand i Arktis, liksom i tillgång till högteknologi, fysisk och digital infrastruktur i Norden, men är inte en framträdande militär aktör i närområdet. Än.  

Både Ryssland och Kina agerar dock för att splittra det transatlantiska och europeiska samarbetet. De har stärkt sin militära samverkan under de senaste åren. Ett ytterligare ökat samarbete mellan Kina och Ryssland skulle innebära att USA skulle behöva splittra sin uppmärksamhet och öka osäkerheten i Sveriges närområde. Ryssland lade i slutet av 2021 fram mycket långtgående krav på förändringar i den europeiska säkerhetsordningen. Om dessa krav skulle genomföras skulle det få omedelbara och djupgående effekter på såväl de säkerhetspolitiska som de militärstrategiska förutsättningarna i Sveriges närområde. Oavsett den kortsiktiga utkomsten av Rysslands anfallskrig mot Ukraina kommer det att få liknande konsekvenser.

Ryssland fortsätter att utveckla sin förmåga till hybrid krigföring. Ryssland har samtidigt förmåga att agera även militärt för att värna sina nationella intressen. Till dessa hör att förhindra permanenta försämringar av de ryska militärstrategiska förutsättningarna i Östersjöområdet. Den främsta icke-militära konfliktytan i Östersjöregionen är Nord Stream 2, vars ibruktagande är ett ryskt strategiskt intresse.

SAMMANFATTNING

Sammanfattningsvis kan man säga att Rysslands invasion av Ukraina inte på något sätt kom som en blixt från klar himmel. Den europeiska säkerheten har under en längre tid undergrävts främst av Rysslands försök att med kraftfulla medel, inklusive våldsanvändning och hot om våldsanvändning, begränsa andra länders suveränitet och påverka deras säkerhetspolitiska vägval. Det vore en illusion att tro att spänningarna i Europa skulle vara övergående. Vi behöver ständigt vara på tå för att identifiera och analysera de yttre hot som riktas mot Sverige och svenska intressen. Bra är att Must, FRA och Säkerhetspolisen fortsätter att stärka sitt samarbete ytterligare. Komplexiteten i det säkerhetspolitiska läget gör att det är viktigare än någonsin att myndigheterna håller varandra uppdaterade vad som händer och sker.  Genom samverkan och informationsutbyte blir vi starkare.

Det största säkerhetshotet i fredstid består av främmande underrättelseverksamhet. Den är minst sagt omfattande och pågår här och nu. Framför allt är det de ryska och kinesiska underrättelse- och säkerhetstjänsterna som är centrala hotaktörer mot Sverige. Kina skaffar sig kunskap om svenska framsteg genom olovlig underrättelseverksamhet, forskningssamarbeten eller företagsuppköp, vilket sedan kan användas för militära ändamål. Främmande makts aktiviteter för att försvaga Sverige pågår kontinuerligt och det finns både kapacitet och intention att påverka svenskt beslutsfattande.

Om vi avslutningsvis ska se något positivt i allt detta elände som framkommer i rapporterna är det ett bra tecken att fler börjar se klarare kring de här allvarliga hoten…