Känns som det mesta börjar spåra ur. Ute i världen försöker
främst USA få upp västs ögon att Iran avser att använda kärnvapen. Det är dock
ingen tvekan om att den senaste IAEA- rapporten var tillrättalagd med politiskt
innehåll från USA mot Iran. Sammanfattningsvis så kan man uttrycka det på
följande sätt: Genom att måla upp bilder om Irans kärnvapenprogram osv. så
lurar man oss naiva mediaföljare och på så sätt rättfärdigar man en invasion av
landet. Invasionen känns för nuvarande inte särskilt långt borta. Irans
kärnvapen är bara en bluff. Men man låter omvärlden leva under hotet av dem.
Detta är subtil krigföring, kalla krigsvibbar och kärnvapenavskräckning. Man
låter omvärlden tro att de har kärnvapen, för att hota omvärlden. Personligen så
tror i alla fall inte jag att Iran idag kan rulla ut en kärnvapenmissil och
avfyra den mot ett bestämt mål. USA
och Israel tar det säkra före det osäkra och lönnmördar Iranska fysiker.
Utländska
regimer är alltså beredda att mörda vetenskapsmän. Är inte detta också
terrorism? Är det så att alla länder mer eller mindre sysslar med terrorism
idag? Troligtvis.

På 2000-talet handlar krigen om att säkra naturresurser,
främst olja och naturgas. Det i kombination med att sträva mot att få mesta
möjliga makt gör att krigsindustrins lobbyister inte har ett särskilt svårt
arbete. Dessutom har man god hjälp av media världen runt. Man demoniserar
gladeligen dem vars religion man inte delar, i Sverige har vi till och med ett
politiskt parti som sitter i landets riksdag på grund av sitt hat mot
oliktänkande och mot folk med annan bakgrund än den svenska.

Hur gör man när man vet att ens land och befälhavare kräver
att man ska döda andra människor? Jo det enda sättet är att göra en bild av de
människor man möter, att omforma dem till något som egentligen inte är
människor, några som egentligen inte har rätt att försvara sitt land. Vi har
sett allt detta förr, bland annat var det den sortens drivkrafter som låg bakom
det som tilläts hända på trettiotalet, och det som nu återigen är på väg även
om offren idag har en annan religion än de som blev offer den gången.

Så nu har man alltså
börjat förbereda ett nytt krig, ett krig mot ett oljeland som sägs ha en
uppkäftig ledare. Det är precis samma sak som förra gången, man talar om
massförstörelsevapen, och allt talar för att det är lika osant idag som då man
påstod att Saddam Hussein hade sådana. Själva ska vi bara hålla tyst och nicka
bifall till vår egen tids massmördare. Nobels fredspris är mer av ett skämt, en
dålig Norgehistoria…