Storsint av bröderna och deras familj efter allt de genomlidit.

Bröderna med familj hade igår ett fyra timmar långt möte med kommunen. Det var ett bra och respektfullt möte, som kokade ned i att kommunen genom sina företrädare gav bröderna och deras familj en förbehållslös och uppriktig ursäkt för allt det bröderna och deras familj fått vara med om genom åren. Bröderna och deras familj känner att deras främsta önskan att någon tar ansvar för det inträffade nu för första gången sedan oskyldighetsförklaringen blivit uppfylld och de har accepterat ursäkten.

Någon skadeståndsprocess mot kommunen är därmed inte aktuell. Däremot ligger skadeståndsanspråket mot staten kvar.

Den närmaste lydelsen av ursäkten framgår av ett pressmeddelande som gjordes offentligt omedelbart efter mötet.

https://sverigesradio.se/artikel/kevinbroderna-och-arvika-kommun-overens-ingen-stamningsansokan?fbclid=iwar0maj5ictjt4p509dci2-uc4hr91nfsrhqiultwggf6pdnnegcc4ognw-m

Nu går vi vidare med ett bättre och öppnare Arvika.  

Apropå kommunal ursäkt skrev jag detta inlägg på Facebook 2018: https://www.facebook.com/625848105/posts/10155461026068106/

Det har varit en lång väg från 2018 till dagens resultat, motståndet har varit mer än massivt då det här legat som; ”en våt filt över Arvika”. Flera har gjort ett enormt arbete i det tysta, inte minst Andreas Slätt som ända sedan han engagerade sig i fallet strävat efter att bröderna och deras familj ska få upprättelse. Brödernas ombud advokaten Stefan Liliebäck har också gjort ett stort arbete för bröderna. Helt gratis. Susanne Engstad Clarke som trots hårt politiskt motstånd stått upp ända sedan hon först lyfte frågan i ett slutet politiskt rum och då försöktes tystas ner av övriga. Hennes frågeställning tom gömdes i protokollet, trots hennes protester mot detta förfarande.   

I tisdags 2022-02-15 var det kommunstyrelsesammanträde där beslut om ursäkt skulle fattas. Under KS-mötet deltog undertecknad som ej tjänstgörande ersättare. Vilket innebär att man ej får deltaga i beslut (ej rösträtt) eller inkomma med yrkanden. Däremot har ersättare yttranderätt och får lämna protokollsanteckningar. Under mötet lyfte jag frågor som jag anser lämnar utrymme för felaktigheter i den utredningsrapport som är upprättad av kommunens anlitade jurist. Det var ett långt möte och jag försökte ställa frågor så andra skulle se att det fanns svagheter i kommunens egen rapport. Dock var det svårt då juristen kommunen anlitat hade väl stor tro på sin egen utredning och pratade omkring sakfrågorna ganska ofta. Tror någon uppmärksammade detta men de flesta gjorde det nog inte. Jag har läst oerhört mycket om fallet, bland annat förhörsprotokoll, pratat med källor, rapportförfattare osv och det är helt klart så att jag tror att OM det här hade dragits till en rättsprocess mot kommunen så hade bröderna vunnit. Det enda jag såg som var till brödernas nackdel var risken för preskription även om händelsen i sig varit perdurerande, vilket betyder att tillståndet varade ända fram till bröderna avskrevs från alla misstankar 2018.   

Därför ansåg jag hela tiden att det hade varit bättre att lösa det här i godo. För Arvikas skull.    

Frågeställningarna utvecklades även i en protokollsanteckning som lämnades in:  

https://arvikapartiet.se/Dokument/SYNPUNKTER%20TJ%C3%84NSTESKRIVELSE%20G%C3%84VERT%20%5B220215%5D.pdf?fbclid=IwAR0ArCaGgq2yq2QEeGHJD0ArL9Nmg94FlJUkKIFN3GfqBS3i6vYVxpMGQhI

LÄNKAR

Värt att lyssna på den här podcasten: https://www.svd.se/arvika-kommun-och-broderna-i-fallet-kevin

Leif GW TV 4: https://www.tv4.se/klipp/va/13747492/gw-om-kevinfallet-synnerligen-besvarande-for-statsmakten

Mamma till bröderna Annika Karlsson: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/mamman-om-arvikas-ursakt-rimmar-illa

Tvisten med Arvika kommun över: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/kevinfallet-tvisten-med-arvika-kommun-ar-over