Blog Image

ADVENTURE

NATO

Historia, Politik, Säkerhet Posted on lör, maj 14, 2022 15:54:04

Vi kan numera läsa i såväl lokalpressen som riksmedia om det Nordatlantiska fördraget – även känt som Atlantpakten – vilket undertecknades den 4 april 1949. Genom fördraget upprättades Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato).

Det är fängslande att läsa åsikter från både ivriga förespråkare till de som mer eller mindre har en inställning att Nato, framför allt USA, som än värre än Ryssland. Detta oavsett (!?) senaste tidens brutala invasionskrig. Mycket som framkommer i debatten är också felaktigt och visar på okunskap eller medveten desinformation. Det viktigaste målet under kalla kriget för KGB, nuvarande FSB, var just att undergräva förtroendet för USA och att visa världen att hotet mot freden kom därifrån. Historien har en förmåga att upprepa sig.

Debattörer med tvärsäkra åsikter om komplicerade försvarsfrågor finns just nu överallt, vilka ofta saknar militär grundutbildning och för någon månad sedan inte verkade ha en aning om vad som krävs för att upprätthålla vår nations säkerhet. Vissa som till och med deltagit i tidigare beslut att minska ner vårt försvar betydligt, eller tom förespråkat att vi inte ens ska ha ett försvar, är nu plötsligt ”för” att stärka försvaret. Som om de alltid tyckt så. Vill vi verkligen att – ena dagen åt ena hållet – nästa dag åt det andra – ”tvärsäkra” personer ska fatta viktiga beslut om vår säkerhet? Om samma personer varit något att ”lita på” hade de förespråkat betydande resursförstärkningar av försvarsförmågan redan 2008 (Georgien), eller 2013 (Ryska påsken) eller efter 2014 (Krim). Hyckleri. Rysslands ambitioner har varit synliga och tydliga i många år. 24/2 – 2022 var bara en punkt då det inte längre gick att blunda för den kvalitativa förändringen av det säkerhetspolitiska läget. Rysslands krig mot Ukraina hade då pågått i åtta år med 14 000 döda.

En trovärdig neutralitetspolitik bygger på en egen och mycket stark försvarsförmåga.

En gång i tiden hade vi ett av världens absolut bästa flygvapen. Konungariket Sverige ligger där det ligger. Ett glesbefolkat land i norr, inklämt mellan öst och väst, med en luftflotta av världsklass var avskräckande för en angripare. Sverige har även idag en modern Försvarsmakt och vi har mycket professionella och starkt motiverade soldater med god utbildning. Dock tydliggjordes politikers naivitet om; ”den eviga freden” när försvaret gick från invasionsförsvar till ett insatsförsvar för internationella insatser. Det finns få politikområden som genomlidit så drastiska och frekventa förändringar som försvarspolitiken. En kallade det; ”särintresse” – för en annan var det; ”ointresse”.  

Hot mot freden och vår säkerhet i Sveriges närområde avvärjs bäst med ett starkt eget försvar och i samverkan med andra länder. Tillsammans med den pågående svenska försvarsupprustningen finns knappast något bättre realistiskt alternativ än fortsatt och fördjupat nordiskt försvarssamarbete för att maximera de nordiska ländernas yttre säkerhet under rådande säkerhetspolitiska förhållanden. Går Finland med i Nato så bör Sverige göra det också. Står Finland utanför så finns det kanske möjligheter att även Sverige kan göra det – i solidaritet med Finland – vilket skedde 1949. Om Finland går med i Nato och vi ändå skulle välja att stå utanför kan det försätta Sverige i en sårbar situation. Sverige blir då det enda landet i Norden och Baltikum utanför Nato. Svenskt territorium skulle därför bli av militärstrategiskt intresse för Ryssland i händelse av en konflikt.

Oavsett vilket beslut som tas så bör Sverige så långt som möjligt fortsätta utveckla gemensam planläggning med Finland och vidare samordna försvarsplanering med Danmark, Norge och Storbritannien osv.

Att Storbritannien redan nu gett Sverige omfattande ”försvarsgarantier” bygger på historiska samarbeten. Sverige försåg England och USA med högt kvalificerad underrättelseinhämtning under större delen av kalla kriget. I utbyte fick vi högteknologisk militär utrustning och omfattades av USA:s kärnvapenparaply. En rikshemlighet – det hemligaste som fanns i vårt land den här tiden. Utåt ”neutralt” och alliansfritt men i det dolda så nära ett medlemskap i Nato det går att komma. På 1950-talet hade Nato femton medlemmar. Sverige kallades »den sextonde Natostaten». Om det svenska folket var ovetande om de här bindningarna till Nato så var tyvärr ledningen i Moskva desto bättre underrättade. Redan 1948 hade den sovjetiska underrättelsetjänsten, GRU värvat en svensk flygöverste (kodnamn; Örnen) som agent. Han hette Stig Wennerström och höll Sovjetunionen informerad om den svenska försvarsplaneringen. Högst troligen hade denne Wennerström försett Sovjetunionen med information om de verkliga avsikterna med DC 3:ans flygningar, ett spaningsplan vilket blev nedskjuten 1952. Först 1991 erkände Sovjetunionen att de sköt ner DC 3:an. 1993 medgav svenska myndigheter att DC 3:an sysslat med signalspaning mot Sovjetunionen och att uppgifterna lämnades vidare till USA och Storbritannien.

Så argumentet om att vi är och har varit neutrala ­– och detta tjänat oss väl – är nog inte ett hållbart argument mot en medlemsansökan i Nato tillsammans med Finland. Utan kärnvapen så skulle inte heller Nato fungera som motvikt och skydd mot en aggressiv kärnvapenstormakt Ryssland. Så enkelt är det. Tragiskt men tyvärr verklighet.  

LÄNKAR

Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge – konsekvenser för Sverige, Ds 2022:7 (regeringen.se)

Formellt ja till Nato från Finlands socialdemokrater | SVT NyheterArvikapartiet meddelar sin kandidatlista inför kommunvalet i Arvika 2022…

Politik Posted on ons, april 27, 2022 12:58:04

I fredags 22 april lämnade vi in in Arvikapartiets kandidatlista inför valet i Arvika kommun 2022.

AN; https://www.arvikanyheter.se/2022/04/25/har-ar-arvikapartiets-lista-till-kommunvalet-politik-for-arvikas-basta/

Jag är väldigt stolt över det gäng som vi fått med initialt och i vår värld är det här bara en början. Vi vet att Arvikaborna vill ha en förändring, där öppenhet och transparens måste få en mer aktiv och betydande roll inom Arvika kommun och i Arvikas politiska klimat. Vi är här för att stanna och framförallt skall vi driva en ”härgjord” lokal politik för Arvikas bästa, där fokus alltid kommer ligga på kommuninvånarnas sida och kärnverksamhet.

Jag hade själv inga som helst behov av att stå överst på listan och gav förslag på två tjejer överst på listan men vid våra möten och valkonferensen vi hade framkom att de andra önskade starkt att jag stod överst på listan.

Arvikapartiets kandidatlista 2022 ser ut som följer nedan:

 1. Lars-Olof Gävert, 44 år, statstjänsteman, Dalen
 2. Susanne Engstad Clarke, 46 år, inredningsdesigner, Trotakan
 3. Annika Karlsson, 50 år, redovisningskonsult, Klässbol
 4. Andreas Slätt, 49 år, entreprenör/författare, Högvalta
 5. Weine Dahlen, 53 år, utbildningsansvarig transport, Mangskog
 6. Per-Anders Gävert, 51 år, arbetare, Brunskog
 7. Anna Kohlberg, 46 år, socialt ansvarig samordnare (sas), Arvika
 8. Mikael Nilsson, 47 år, arbetshandledare, Klässbol
 9. Hans Carlsson, 44 år, skadereglerare, Arvika
 10. Eva-Lena Evstrand Andersson, 49 år, butiksbiträde, Klässbol
 11. Helena Kortesalmi, 39 år, undersköterska, Arvika
 12. Lena Nilsson, 51 år, pensionär, Klässbol
 13. Jon Larsson, 38 år, vaktmästare, Trotakan
 14. Martin Olsson, 30 år, egen företagare, Klässbol

För mer information:
Lars-Olof Gävert, partiledare: 070-355 15 72
Andreas Slätt, partisekreterare/presskontakt: 072-203 19 31Vårtur med JR

Friluftsliv, Natur, Skogsliv Posted on lör, april 23, 2022 23:44:33

Övernattningstur med JR när naturen är som bäst. Inga mygg, kalla nätter, stark is och massor av djur i rörelse. På natten kom två vargar och sprang förbi lägret. JR blev helvild i lägret och på morgonen kunde vi spåra dem. Vi kunde se hur vargarna kommit mot lägret men när de kände vittringen av oss vikit av i en lov runt lägret. Tror vargarna var ute efter bävrarna som fanns ca 100 meter norr om vår lägerplats.

Morgonen var helt magisk, vilket kan ses i filmen nedan. Vi njöt verkligen i fulla drag av naturen och all dess skönhet.

Fantastiskt tacksam.VÄRT ATT FÖRSVARA

Politik, Säkerhet Posted on tis, mars 29, 2022 10:19:45

Sverige – ett land värt att försvara.

FRED OCH FRIHET. TVÅ BRA SKÄL ATT GÅ UPP PÅ MORGONEN

Med tanke på omvärldshändelserna i Ukraina får man vara tacksam att man lever i ett land som Sverige. Vi har givetvis våra problem som vi behöver rätta till, men vi är en demokrati och vi har fred.

Fred, frihet, demokrati, mänskliga rättigheter och andra gemensamma värden. Det är vad vi, tillsammans, försvarar!

Vi behöver ha ett starkt försvar och värnplikten är något som är bra. Värnplikt är något som skapar vinster som gynnar både medborgaren och samhället i stort. Redan i de svenska medeltida landskapslagarna stod skyldigheten inskriven; ”för alla bönder och bofasta män” att gripa till vapen för att värja sitt land…Årsrapporter om Sveriges säkerhet

Politik, Säkerhet Posted on sön, mars 27, 2022 00:00:17

Must, Säkerhetspolisen och FRA har nyligen publicerat sina öppna rapporter om föregående års händelser och verksamhet.

Rapporterna kom ut efter den ryska invasionen av Ukraina och händelsen nämns i rapporterna, även om rapporterna framför allt handlar om 2021. Både utvecklingen i omvärlden och corona-pandemin bidrog till att året 2021 innebar många och nya utmaningar för Sverige som land att hantera.

Årsrapporterna handlar om hoten mot Sverige och om hur vi kan skydda oss mot dem.

Rapporterna i sin helhet:

MILITÄRA UNDERRÄTTELSE- OCH SÄKERHETSTJÄNSTEN (MUST)

Must presenterar här den verksamhet som bedrivits och ger även sin syn på omvärldsutvecklingen och de säkerhetshot som riktas mot Sverige och svenska intressen.

Årsöversikten svarar mot uppdragen i Förordning (2000:131, 8§) om försvarsunderrättelseverksamhet och Försvarsmaktens instruktion (2007:1266, 6§) där Must uppdras att varje år upprätta en översikt över försvarsunderrättelseverksamheten och den militära säkerhetstjänstens verksamhet som allmänheten kan ta del av. Must har valt att utöver detta även presentera annan verksamhet för att därigenom ge en så heltäckande bild som sekretessen medger.

https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/rapporter/musts-arsoversikt-2021-.pdf

FRA

FRA arbetar med signalspaning och utgör en del av Sveriges underrättelsetjänst. FRA är en civil myndighet som lyder under Försvarsdepartementet.

Genom FRA:s underrättelseverksamhet får Sverige unik kunskap om utländska förhållanden. Tillförlitliga underrättelser om omvärlden är viktiga för att Sverige ska kunna bedriva en självständig utrikes- och säkerhetspolitik. På FRA arbetas det också för att stärka informationssäkerheten hos samhällsviktig verksamhet. FRA hjälper andra myndigheter och statliga bolag att höja säkerheten i sina datorsystem.

FRA bidrar med viktiga pusselbitar för Sveriges säkerhet och integritet.

https://www.fra.se/download/18.3262020817e4dcd6ffc210/1648020817694/FRAarsrapport_2021_uppslag.pdf

SÄPO

Säkerhetspolisen arbetar med att förebygga och avslöja brott mot Sveriges säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen. Det gör vi för att skydda det demokratiska systemet, medborgarnas fri- och rättigheter samt den nationella säkerheten.

Säkerhetspolisen är en säkerhetstjänst med ett nationellt uppdrag som polismyndighet. En säkerhetstjänst arbetar för att höja säkerhetsnivån i det egna landet. Detta görs dels genom att avslöja och reducera säkerhetshot som riktas mot landet och dess skyddsvärda verksamheter, dels genom att reducera sårbarheter i dessa verksamheter.

Säkerhetspolisen har fem verksamhetsområden:

 • Kontraspionage
 • Kontraterrorism
 • Författningsskydd
 • Säkerhetsskydd
 • Personskydd

https://www.sakerhetspolisen.se/download/18.55e568c417f50c779e71d5/1648121714690/Sakerhetspolisen_arsbok%202021.pdf

Mina tankar utifrån rapporterna, och då främst Must-rapporten.

Omvärldsutvecklingen går totalt åt helt fel håll för tillfället.

Hotbilden mot Sverige är idag trehövdad – politisk – ekonomisk – och militär.

Must bedömer att både den hårdnade stormaktskonkurrensen och Rysslands försök att med våld omkullkasta den europeiska säkerhetsordningen innebär en ökad risk för att Sverige ska utsättas för kraftfulla påtryckningar i syfte att påverka vårt demokratiska beslutsfattande.

När stormakter som Ryssland och Kina genomför antagonistiska aktiviteter kan de använda sig av hela spektrat av sina resurser. Båda staterna har en god förmåga att skräddarsy åtgärder och samordna sina olika medel för att nå fram till sina respektive målsättningar. Must konstaterar samtidigt att hotbildskartan blir alltmer komplex. De här kvalificerade statliga aktörerna har skaffat sig en större verktygslåda än tidigare. De är beredda att utnyttja denna inom fler sektorer och de söker på djupet efter sårbarheter i vårt demokratiska, öppna och digitaliserade samhälle. De gör ingen skillnad mellan civilt och militärt, eller mellan offentlig och privat verksamhet. De utnyttjar luckorna de hittar i våra organisationer, lagstiftning och samverkan.

Till exempel kan ekonomiska beroenden, samhälleliga sårbarheter eller militära maktmedel utnyttjas för att uppnå politiska mål.

Den övergripande trenden är alltså en hårdare stormaktsrivalitet, med fler konfliktytor och maktpolitik vilket innebär stora risker för Sveriges säkerhet. Det kan man läsa i alla tre rapporterna även om jag utgår mest från MUST-rapporten. Bilden är både tydlig och klar att det inte rör sig om något snabbt övergående hot mot Sveriges säkerhet. Dessa hot och risker kommer finns kvar under många år och det finns mycket som talar för att utvecklingen fortsätter gå åt fel håll. Försämringen av säkerhetsläget gäller främst vårt närområde, men inte bara där. Idag, med tanke på vad som händer i vårt närområde i Ukraina, är det lätt att bara tänka på Ryssland som ett hot mot Sveriges säkerhet, men rapporterna påminner om en bredare hotbild. Kina är och kommer att fortsätta vara ett hot som kan leda till allvarliga konsekvenser. Jag har i många år varit kritisk till Kina på ett säkerhetsmässigt plan, och att låta Kina investerar hundratals miljarder i svenska vindkraftsindustrier är en total galenskap. Miljörörelsen är för övrigt en tydlig kanal som de här aktörerna utnyttjat/utnyttjar för att uppnå sina syften. Kina agerar på det här sättet för att främja sina strategiska intressen. Kina utnyttjar en stor bredd av öppna och dolda maktmedel för att påverka andra länder. Kinas inflytande görs gällande genom att utnyttja till exempel ekonomiska eller andra beroendeförhållanden, cyberattacker och påverkansoperationer. Dessa maktmedel används med stor effektivitet; läs ex. miljörörelsen osv. Nämnde lite av detta i mitt svar till Gösta Frödin i en insändare: https://www.arvikanyheter.se/2022/02/07/replik-forstor-inte-byamossarna-med-vindkraft/

Kinas målsättning är att bli självförsörjande till år 2025 inom nyckelteknologier och all försvarsindustri. Försvarsindustrin har enligt kännare stor kapacitet. Kinas militära styrka ökar snabbt. Det är särskilt tydligt inom cyber, rymd och marina förmågor. Deras prioriteringar speglar också landets ökade globala ambitioner.

Starkt totalförsvar

Ett starkt samhälle med ett stabilt och robust säkerhetsskydd är det vi ska upprätthålla för att Sverige ska vara möjligt att effektivt kunna försvaras kan läsas i Säkerhetspolisens årsbok. Många politiker har tyvärr inte sett eller velat se de här varningssignalerna tidigare trots exempelvis – Georgien 2008 och annekteringen av Krim 2014. I augusti 2008 eskalerade det hela till väpnad konflikt i Georgien – och därefter rysk invasion. Tolv år senare är de ryska styrkorna fortfarande kvar. Ryssland beskrev, givetvis, sin invasion 2008 som en humanitär intervention och har kallat beslutet att stanna kvar en garanti för sydossetiernas säkerhet. Känns den här beskrivningen bekant om vi drar paralleller till Ukraina?

Även den så kallade ”ryska påsken” 2013 gjorde inte att någon direkt vaknade och diskuterade säkerhetspolitiken nämnvärt. Ryska påsken inträffade den 29 mars 2013 i samband med de ryska luftanfallstyrkornas luftstridsövning Ladoga-13. Ett par ryska bombflygplan av modell Tupolev Tu-22M3 (Backfire) eskorterade av fyra jaktplan Suchoj Su-27 (Flanker) flög i angreppsformation mot mål på svenska fastlandet innan de vek av tre-fyra mil från svenskt luftterritorium utanför den Gotska sandön och återgick till sina baser.

Politiker har blundat allt för länge för sådana hotfulla beteende. Nedskärningar har gjorts av både höger och vänsterregeringar. Både Göran Persons och ”Särintresset” Reinfeldts regeringar skar ner på den svenska försvarsförmågan på ett sätt som var högst oansvarigt och naivt. Idag med kriget i Ukraina på medvetandet får det militära hotet stor uppmärksamhet och vi satsar nu resurser på vårt försvar mot det hotet. En kärnverksamhet som borde prioriterats sedan länge får nu – äntligen – mer resurser. En större politisk enighet råder kring försvaret. Gott så. 

Årsböckerna påminner oss även om att hotbilden är bredare än enbart militärt. Hotbilden mot Sverige är både komplex och förändrar sig över tid. Aktörerna som vill skada oss söker aktivt efter våra svagheter och utnyttjar dem. Vi får heller inte glömma bort terrorhoten, som också kan nyttjas/användas av olika aktörer för deras syften. Det finns aktörer som har både avsikt och förmåga att skada oss. Alla länder i Norden behöver upprätthålla ett brett skydd mot en bred hotbild. Främmande underrättelseverksamhet, påverkansoperationer och cyberangrepp är exempel på hot som är en realitet idag.

Medvetenheten om hoten ökar dock på många håll, och det genomförs nu åtgärder för att stärka Sveriges motståndskraft.

Något som snabbt skulle kunna göra nytta för Sveriges del är att intergrera skyttar och jägare (legala vapenägare) som en del av totalförsvaret. Tidigare var idén om att en skjutskicklig civilbefolkning var till nytta för landets försvar en del av den svenska försvarsdoktrinen. Under hundrafemtio år var den frivilliga skytterörelsen en del av försvaret. Tanken bakom den frivilliga skytterörelsen var främst att skjutskickliga mannar fanns att tillgå och även är avskräckande för en angripare. En motiverad och beväpnad lokalbefolkning kan vara en nog så svår motståndare.

Vårt närområde

De militära huvudaktörerna i Sveriges närområde – Östersjöregionen, Barents Hav och Nordatlanten – är Nato och Ryssland. Kina har strategiska intressen i första hand i Arktis, liksom i tillgång till högteknologi, fysisk och digital infrastruktur i Norden, men är inte en framträdande militär aktör i närområdet. Än.  

Både Ryssland och Kina agerar dock för att splittra det transatlantiska och europeiska samarbetet. De har stärkt sin militära samverkan under de senaste åren. Ett ytterligare ökat samarbete mellan Kina och Ryssland skulle innebära att USA skulle behöva splittra sin uppmärksamhet och öka osäkerheten i Sveriges närområde. Ryssland lade i slutet av 2021 fram mycket långtgående krav på förändringar i den europeiska säkerhetsordningen. Om dessa krav skulle genomföras skulle det få omedelbara och djupgående effekter på såväl de säkerhetspolitiska som de militärstrategiska förutsättningarna i Sveriges närområde. Oavsett den kortsiktiga utkomsten av Rysslands anfallskrig mot Ukraina kommer det att få liknande konsekvenser.

Ryssland fortsätter att utveckla sin förmåga till hybrid krigföring. Ryssland har samtidigt förmåga att agera även militärt för att värna sina nationella intressen. Till dessa hör att förhindra permanenta försämringar av de ryska militärstrategiska förutsättningarna i Östersjöområdet. Den främsta icke-militära konfliktytan i Östersjöregionen är Nord Stream 2, vars ibruktagande är ett ryskt strategiskt intresse.

SAMMANFATTNING

Sammanfattningsvis kan man säga att Rysslands invasion av Ukraina inte på något sätt kom som en blixt från klar himmel. Den europeiska säkerheten har under en längre tid undergrävts främst av Rysslands försök att med kraftfulla medel, inklusive våldsanvändning och hot om våldsanvändning, begränsa andra länders suveränitet och påverka deras säkerhetspolitiska vägval. Det vore en illusion att tro att spänningarna i Europa skulle vara övergående. Vi behöver ständigt vara på tå för att identifiera och analysera de yttre hot som riktas mot Sverige och svenska intressen. Bra är att Must, FRA och Säkerhetspolisen fortsätter att stärka sitt samarbete ytterligare. Komplexiteten i det säkerhetspolitiska läget gör att det är viktigare än någonsin att myndigheterna håller varandra uppdaterade vad som händer och sker.  Genom samverkan och informationsutbyte blir vi starkare.

Det största säkerhetshotet i fredstid består av främmande underrättelseverksamhet. Den är minst sagt omfattande och pågår här och nu. Framför allt är det de ryska och kinesiska underrättelse- och säkerhetstjänsterna som är centrala hotaktörer mot Sverige. Kina skaffar sig kunskap om svenska framsteg genom olovlig underrättelseverksamhet, forskningssamarbeten eller företagsuppköp, vilket sedan kan användas för militära ändamål. Främmande makts aktiviteter för att försvaga Sverige pågår kontinuerligt och det finns både kapacitet och intention att påverka svenskt beslutsfattande.

Om vi avslutningsvis ska se något positivt i allt detta elände som framkommer i rapporterna är det ett bra tecken att fler börjar se klarare kring de här allvarliga hoten…  Högt dieselpris en säkerhetsrisk.

Politik Posted on tor, mars 10, 2022 22:30:55

Arvikapartiet där jag för tillfället är ordförande skriver på Arvikapartiets hemsida att ett högt dieselpris är skadligt för Sveriges livsmedelsproduktion.

Världens högsta dieselpris – en säkerhetsrisk – Arvikapartiet

Jag som anställd både i Försvarsmakten och Polismyndigheten, två myndigheter som jobbar med yttre och inre säkerhet kan ju lätt se hur det hänger ihop. Det finns stora risker att inte stötta egen livsmedelsproduktion och våra traktorer behöver diesel. Annars får vi importera livsmedel från smutsigare jordbruk utomlands som är sämre för både Sverige eller miljön.

Får hoppas att det här tas på allvar bland de styrande i riksdag och regering inom en mycket snar framtid annars blir det tufft för transportbranschen och jordbruket.

Satsningar på Försvaret.

På grund av det säkerhetspolitiska läget vill NU den svenska regeringen stärka landets försvarsförmåga. Anslaget till det militära försvaret ska öka till två procent av BNP. Samtidigt ska fler göra värnplikten.

”Sveriges försvarsförmåga ska kraftigt förstärkas, efter att det säkerhetspolitiska läget i Sverige försämrats, säger landets statsminister Magdalena Andersson. Vi måste alla ställa in oss på att vi ska göra vår del av att stärka Sverige.

Helt rätt. Detta har jag med många andra påpekat under många år. Redan i början av 2000-talet var det många som såg med fasa hur vi skar ner på vår säkerhet och beredskap. Kärnverksamhet. I sin renaste form. Man varnade också för just det som nu händer i Ukraina. Fruktansvärt och bedrövligt på alla sätt. De invaderar och plågar en hel nation för att tvinga den till underkastelse inför ett militärt maktspråk.

Värnplikten 1996-97 var förresten bland det bästa jag gjort för att utvecklas som människa. Före värnplikten en omogen slyngel, efteråt en starkare människa på alla sätt.

Intressant text i ledaren i NWT: Ryssland utnyttjade miljörörelsen – NWT vilket också har varit tydligt en längre tid…Slutreplik: Vi är inte överens om vägen

Insändare, Politik Posted on tis, februari 22, 2022 23:32:46
Tsappo och L-O på Byamossarna – sommar 2011

Fick lov att skriva en replik till Gösta Frödin som verkar helt inne på att vi ”räddar klimatet” på jorden bara vi i Arvika smäller upp gigantiska vindkraftverk. Att vi förstör naturen verkar inte ha någon betydelse.

Insändare Arvika Nyheter – Slutreplik: Vi är inte överens om vägen – Arvikapartiet

Slutreplik till Gösta Frödin.

Tack Gösta för din replik. Jag konstaterar att vi är överens om målet men inte vägen för att möta klimathotet.

När jag läser ditt svar till Barbara Hinch från den 2 februari så verkar du nu svängt likt rotorbladen på ett vindkraftverk – från att se positivt på en vindkraftspark på Byamossarna – till att nu åtminstone inte förorda en exploatering av Byamossarna för en vindkraftsindustri. Något jag naturligtvis ser positivt på. Apropå att svänga och byta åsikt lika fort som en vindsnurra i hård vind, så vill jag som en passus flika in att L svängde ytterligare en gång när det kom till avgörandet av ”ursäkten till bröderna” i KS från hur de röstade i utskottet. Jag är mycket fundersam över hur både L och M svängt fram och tillbaka efter att min partikamrat Susannes motion prövades under fjolåret. Men. Hedervärt att det nu äntligen framfördes en förbehållslös och uppriktig ursäkt för allt det bröderna och deras familj fått vara med om genom åren. För Arvikas skull.

Åter till vindkraften. Jag är tveksam till om vi har något lämpligt område för en stor vindkraftspark överhuvudtaget inom kommunen, och jag säger definitivt bestämt NEJ till en vindkraftsindustri på Byamossarna!

Jag är inte alls lika benägen som du Gösta att hoppa på ”klimattåget”. Jag vill gärna veta var det för oss först. Att vi måste göra något åt klimathotet – där är vi överens – men vi är inte alls överens om att en extrem omställning av vårt energisystem i Sverige som dessutom skall ske extremt snabbt är lösningen. Vad hjälper det jordens klimat att vi låter kinesiska kapitalintressen investera en massa miljarder i vindkraft i Sverige när Kina samtidigt öppnar ett nytt kolkraftverk i veckan på sin hemmaplan? Ett land vi tidigare gett miljoner i bistånd till (!?) genom åren. Strategin har då bland annat varit att detta bistånd skulle främja en miljömässigt hållbar utveckling i Kina. Huvudlöst!

Vad hjälper det jordens klimat att ha världens högsta iblandning av biodrivmedel i vår diesel vilket i sin tur på mycket kort tid lett till världens högsta dieselpris, när biodrivmedlet importeras från Indonesien och Malaysia i form av palmolja? Den stora efterfrågan på dessa biooljor som vårt mål att bli världens första fossilfria nation skapat, hotar ju faktiskt regnskogar därnere som kan komma att skövlas bara för att lindra svenskars ”klimatsamvete”. Eller. Vad hjälper det jordens klimat att göra så att anställda på skickliga Arvikaföretaget Bengt Lundin AB mister sina jobb, eftersom svenska aktivistiska politiker påstår att Bengt Lundins plastpåsar (plastpåseskatten) kommer att hamna i magarna på delfiner?

Jordens klimat är tillika som problemen med temperaturhöjningarna globala och måste därmed lösas globalt. Att som nu tro att vi kan lösa problemet med att vi i Sverige (och Arvika) går före genom att visa övriga världen hur man skall göra är bara naivt – för att inte säga rent ut korkat.

L-O Gävert ArvikapartietGlädje i Arvika. Ursäkt från Arvika kommun är framförd – och accepterad.

Historia, Politik Posted on tor, februari 17, 2022 08:05:31

Storsint av bröderna och deras familj efter allt de genomlidit.

Bröderna med familj hade igår ett fyra timmar långt möte med kommunen. Det var ett bra och respektfullt möte, som kokade ned i att kommunen genom sina företrädare gav bröderna och deras familj en förbehållslös och uppriktig ursäkt för allt det bröderna och deras familj fått vara med om genom åren. Bröderna och deras familj känner att deras främsta önskan att någon tar ansvar för det inträffade nu för första gången sedan oskyldighetsförklaringen blivit uppfylld och de har accepterat ursäkten.

Någon skadeståndsprocess mot kommunen är därmed inte aktuell. Däremot ligger skadeståndsanspråket mot staten kvar.

Den närmaste lydelsen av ursäkten framgår av ett pressmeddelande som gjordes offentligt omedelbart efter mötet.

https://sverigesradio.se/artikel/kevinbroderna-och-arvika-kommun-overens-ingen-stamningsansokan?fbclid=iwar0maj5ictjt4p509dci2-uc4hr91nfsrhqiultwggf6pdnnegcc4ognw-m

Nu går vi vidare med ett bättre och öppnare Arvika.  

Apropå kommunal ursäkt skrev jag detta inlägg på Facebook 2018: https://www.facebook.com/625848105/posts/10155461026068106/

Det har varit en lång väg från 2018 till dagens resultat, motståndet har varit mer än massivt då det här legat som; ”en våt filt över Arvika”. Flera har gjort ett enormt arbete i det tysta, inte minst Andreas Slätt som ända sedan han engagerade sig i fallet strävat efter att bröderna och deras familj ska få upprättelse. Brödernas ombud advokaten Stefan Liliebäck har också gjort ett stort arbete för bröderna. Helt gratis. Susanne Engstad Clarke som trots hårt politiskt motstånd stått upp ända sedan hon först lyfte frågan i ett slutet politiskt rum och då försöktes tystas ner av övriga. Hennes frågeställning tom gömdes i protokollet, trots hennes protester mot detta förfarande.   

I tisdags 2022-02-15 var det kommunstyrelsesammanträde där beslut om ursäkt skulle fattas. Under KS-mötet deltog undertecknad som ej tjänstgörande ersättare. Vilket innebär att man ej får deltaga i beslut (ej rösträtt) eller inkomma med yrkanden. Däremot har ersättare yttranderätt och får lämna protokollsanteckningar. Under mötet lyfte jag frågor som jag anser lämnar utrymme för felaktigheter i den utredningsrapport som är upprättad av kommunens anlitade jurist. Det var ett långt möte och jag försökte ställa frågor så andra skulle se att det fanns svagheter i kommunens egen rapport. Dock var det svårt då juristen kommunen anlitat hade väl stor tro på sin egen utredning och pratade omkring sakfrågorna ganska ofta. Tror någon uppmärksammade detta men de flesta gjorde det nog inte. Jag har läst oerhört mycket om fallet, bland annat förhörsprotokoll, pratat med källor, rapportförfattare osv och det är helt klart så att jag tror att OM det här hade dragits till en rättsprocess mot kommunen så hade bröderna vunnit. Det enda jag såg som var till brödernas nackdel var risken för preskription även om händelsen i sig varit perdurerande, vilket betyder att tillståndet varade ända fram till bröderna avskrevs från alla misstankar 2018.   

Därför ansåg jag hela tiden att det hade varit bättre att lösa det här i godo. För Arvikas skull.    

Frågeställningarna utvecklades även i en protokollsanteckning som lämnades in:  

https://arvikapartiet.se/Dokument/SYNPUNKTER%20TJ%C3%84NSTESKRIVELSE%20G%C3%84VERT%20%5B220215%5D.pdf?fbclid=IwAR0ArCaGgq2yq2QEeGHJD0ArL9Nmg94FlJUkKIFN3GfqBS3i6vYVxpMGQhI

LÄNKAR

Värt att lyssna på den här podcasten: https://www.svd.se/arvika-kommun-och-broderna-i-fallet-kevin

Leif GW TV 4: https://www.tv4.se/klipp/va/13747492/gw-om-kevinfallet-synnerligen-besvarande-for-statsmakten

Mamma till bröderna Annika Karlsson: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/mamman-om-arvikas-ursakt-rimmar-illa

Tvisten med Arvika kommun över: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/kevinfallet-tvisten-med-arvika-kommun-ar-overNästa »