VVOK Träning. 35 löp A1/A2/A3 , cirkelstyrka 35, fotboll 15. Totalt 1.45h Bra träning men seg och stel i kroppen. Ett par tunnlar på Thord som var riktigt hjulbent. Kul!

Form (1-10) 2