Fm. Löpning A1 1.10h – 4 stegringslopp. Runt Kärsmossen och Koppsäng.

Kv. Löpning A1 1.20h – 2 korta stegringslopp. Med Ekmans, Jörgen och Sebastian. Körde Vassviken över småstigar och sedan bort mot skjutbanan och tillbaka till Arvika.

Form (1-10) 5 – stela vader. Speciellt högerbenet.