Natursevärdheter
På höjdryggen mellan Gunnarskog/Mangskog, Arvika kommun

”Naturvärden måste bevaras”