Nu har vi kommit igån ordentligt med VVOK-träningen på måndagar men fortfarande fattas det en del lämpliga kandidater på träningen, ålderspannet hittills är väl omkring 70 år. Precis som det ska vara på klubbträning. Vi kör en lätt löptur först och sedan en církelstyrkebana som är anpassad för den som håller på med konditionsidrott. Riktigt bra. Avslutningsvis en frivillig prestigefylld fotbollsmatch som det kanske är ännu mer prestige i än Nattjakta. Väl mött!