På söndagseftermiddagen blev det en liten vandring över skog och mark. Jag och Tsappo reste upp till Byamossarna. Tänkte det skulle vara kul att övernatta däruppe på sommarn någon gång och inte bara på vintern som man gjort några ggr. På sommarn har man annars gjort en del myrpass här uppe men annars är man ju inte där så ofta. Byamossarna är Arvika kommuns största sammanhängande myrområde och är väldigt fint även sommartid. Dock är det tungt att gå i myrarna med packningen full med L-O och Tsappo mat. Två av kommunens större matvrak. Byamossarna omfattar ett tiotal mossar och kärr, tjärnar, strängblandmyr och mosaikblandmyr. Insprängt mellan myrmarkerna och tjärnarna ligger fastmarksholmar med skog. Området storlek i kombination med myr och tillgång på öppet vatten, har medfört att Byamossarnas har stor betydelse för fågellivet i trakten vilket märktes på kvällen då vi såg flertalet tranor, diverse sjöfåglar och dessutom en kungsörn som seglade över oss med sina mäktiga vingar. Tsappo ville hemskt gärna sätta tänderna i en trana.<!–
WriteFlash('http://galleri.l-ogaverth.com/#22’);
//–>http://galleri.l-ogaverth.com/#22

Senare på kvällen blev dock knotten alldeles något grymt bitska så det vart att söka skydd i tältet. När de kom in i tältet också var det inget annat att göra än att ta ett beslut på att bryta lägret och uppsöka bättre plats. Det var ett enhälligt beslut eftersom Tsappo var klart störd av knotten. Så vi vandrade tillbaka till bilen och åkte upp till Abborrtjärnet på Säterudskogen. Där var det lika illa med knotten men i stugan slapp vi knotten och där kunde vi sova som stockar.

En riktigt fin tur förutom knotten som var helt omöjliga som sagt, de ville suga ur mitt förhoppningsvis syrerika blod som jag förhoppningsvis kan använda på ett bra sätt ikväll. DM på 5000 meter går tillsammans med Närke i Glanshammar. Satsar för medalj men gillar inte bana men det är bra träning. På midsommarafton blir det sedan Borejoggen i Torsby. <!–
WriteFlash('’);
//–>