Tog en utflykt till naturreservatet Kloften här en dag. Riktigt fin tallskog och en del myrpartier. Utsikt ända till Köla. Här vi sprang ”järmannen” i sommar.

Reservatet ligger i Eda kommun och omfattar berget Kloften, några mindre myrpartier samt den branta västsidan av berget. Berget Kloften reser sig från 170 meter över havet vid sjön Östra Buvattnet i norr, till 300 meter över havet. Tack vare att området till stora delar är svårtillgängligt för skogsbruk finns det kvar många av de naturvärden som försvunnit från skogslandskapet i stort. I reservatet finns tallar som är 250 – 300 år gamla.

Hade ingen karta med denna gång mig utan gick på måfå, så jag missade fina platser vilket gör att jag får åka tillbaka.