Blivit några turer i skogen med ryggsäcken. Min hembygd Gunnarskog
är på sina håll väldigt vacker. Den sanna upptäcktsresan består inte i att
finna nya landskap, men att se dem med nya ögon.