Blev en tur i skogen för mig och turkamrat Nilsson där vi utgick från Tisseldalen mellan Skillingmark och Östervallskog. Började med att besöka en välbevarad koja som låg vid Stormyren. Hade nog inte varit en själ och besökt kojan på flera år men där skulle man kunna ha det riktigt bekvämt om någon bestämde sig för att övernatta. På myrarna såg vi spår efter ett par vargar som kommit över myren. En del älgspår såg vi också så det verkade vara ett område där det var gott om vilt. Ett köttben som släpats iväg av ett okänt djur såg vi också och detta var knäckt rätt av så de käkarna fanns det rejält med kraft i.

Området vi var i är ett kuperat och varierat område som ligger en bit från väg vilket gör det relativt svårtillgängligt. På höjdryggarna i området växer främst tall, ofta på ljungklädda hällmarker. I sluttningarna ökar graninslaget och nere i svackorna rinner små bäckar genom fuktiga partier. Området är bitvis rikt på död eller döende ved så det fanns gott om bränsle för en liten brasa. Dessa marker ligger också i en gränstrakt som före 1551 tillhörde Dalsland och uppgifter finns om att trakten ännu tidigare tillhörde Norge. På grund av att området ligger nära gränsen så finns det säkert många historier om händelser i skogarna under andra världskriget. Skulle inte förvåna mig om spioner och agenter huserat i områdets gamla kojor. I dessa kojor bodde det också förr skogsarbetare och då kom det huggare från Danmark, Österrike och många andra länder för arbete i skogarna i de här trakterna. Det var längesen men man kunde ännu känna dess närvaro i markerna. Terrängen försvårade dock transporterna av virke, så man använda sig av vattendragen i till flottning. Flottningen upphörde tydligen enligt uppgift så sent som 1962. Gränslinjen som (vi följde söderut på tillbakavägen) går mitt i sjön Rövattnet och följer sedan vattendragen söderut bar tydliga spår efter flottningen.

Att vandra i skogarna i timmar och vara skogsvan nattetid lönade sig tydligen för jag och Nilsson blev 1:a och 2:a på första deltävlingen i Nattjakta igår.

Resultat

Karta

Eftersom jag har ny kamera kunde vi inte heller låta bli att göra lite skådespelarinsatser för att få lite action i filmen. Originalet är från kultfilmen ”Predator”. Efter att denna film kommit upp på nätet är jag förmodligen ett hett byte för psykvården och jag kommer troligtvis spärras in inom en snar framtid.https://youtube.com/watch?v=M-aQgfwFkgE%3Flist%3DUUikONM2ojlm8Npu-iTkaPnQ%26hl%3Dsv_SE