Värsta nattorienteringen jag presterat. Långsamt och fel hela tiden. Letade väl 20 minuter efter en kontroll som borde ha tagit kanske 3 min. Sjukt. Inte mycket att säga om, rena lotteri-parodi-orienteringen, inte bara från min sida, utan alla missade mer eller mindre. Normalt säkra orienterare visste inte var de var och kunde inte läsa in sig. Glöm och göm är det bästa man kan göra.

Karta här (försök följa den GPS-rutten den som kan 🙂