Fm. Jogg 15 min sedan 2 x 4min låg tröskel eller A2 + 4 stegringslopp. Totalt 40 min