Vilken person som är nr. 1 i Norge genom alla tider är kanske svårt att ranka men vem som är nr. 24 står i vart fall solklart.

Mannen med cykeln. Kjakan. No.24. Motståndsmannen GUNNAR SØNSTEBY (1918-2012) hade flera smeknamn.

I många år framförde han ett viktigt budskap:

”Så länge jag lever kommer jag att göra min del för att vi aldrig ska glömma vad kampen handlade om. Vi får inte ta de grundläggande värderingar som vår demokrati bygger på för givna. Vi ska ta alla tillfällen i akt att påminna varandra om vikten av att upprätthålla en levande och engagerad demokrati.”

Kampen för frihet och rätten att själv välja gjorde Gunnar Sønsteby till Norges mest dekorerade medborgare. Han är den enda person som mottagit krigskorset med tre svärd, den högsta utmärkelse som delas ut i Norge. Dessutom har han mottagit Presidential Medal of Freedom, den högsta civila utmärkelsen i USA, som en av mycket få utlänningar.