Blog Image

ADVENTURE

Slutreplik: Vi är inte överens om vägen

Insändare, Politik Posted on tis, februari 22, 2022 23:32:46
Tsappo och L-O på Byamossarna – sommar 2011

Fick lov att skriva en replik till Gösta Frödin som verkar helt inne på att vi ”räddar klimatet” på jorden bara vi i Arvika smäller upp gigantiska vindkraftverk. Att vi förstör naturen verkar inte ha någon betydelse.

Insändare Arvika Nyheter – Slutreplik: Vi är inte överens om vägen – Arvikapartiet

Slutreplik till Gösta Frödin.

Tack Gösta för din replik. Jag konstaterar att vi är överens om målet men inte vägen för att möta klimathotet.

När jag läser ditt svar till Barbara Hinch från den 2 februari så verkar du nu svängt likt rotorbladen på ett vindkraftverk – från att se positivt på en vindkraftspark på Byamossarna – till att nu åtminstone inte förorda en exploatering av Byamossarna för en vindkraftsindustri. Något jag naturligtvis ser positivt på. Apropå att svänga och byta åsikt lika fort som en vindsnurra i hård vind, så vill jag som en passus flika in att L svängde ytterligare en gång när det kom till avgörandet av ”ursäkten till bröderna” i KS från hur de röstade i utskottet. Jag är mycket fundersam över hur både L och M svängt fram och tillbaka efter att min partikamrat Susannes motion prövades under fjolåret. Men. Hedervärt att det nu äntligen framfördes en förbehållslös och uppriktig ursäkt för allt det bröderna och deras familj fått vara med om genom åren. För Arvikas skull.

Åter till vindkraften. Jag är tveksam till om vi har något lämpligt område för en stor vindkraftspark överhuvudtaget inom kommunen, och jag säger definitivt bestämt NEJ till en vindkraftsindustri på Byamossarna!

Jag är inte alls lika benägen som du Gösta att hoppa på ”klimattåget”. Jag vill gärna veta var det för oss först. Att vi måste göra något åt klimathotet – där är vi överens – men vi är inte alls överens om att en extrem omställning av vårt energisystem i Sverige som dessutom skall ske extremt snabbt är lösningen. Vad hjälper det jordens klimat att vi låter kinesiska kapitalintressen investera en massa miljarder i vindkraft i Sverige när Kina samtidigt öppnar ett nytt kolkraftverk i veckan på sin hemmaplan? Ett land vi tidigare gett miljoner i bistånd till (!?) genom åren. Strategin har då bland annat varit att detta bistånd skulle främja en miljömässigt hållbar utveckling i Kina. Huvudlöst!

Vad hjälper det jordens klimat att ha världens högsta iblandning av biodrivmedel i vår diesel vilket i sin tur på mycket kort tid lett till världens högsta dieselpris, när biodrivmedlet importeras från Indonesien och Malaysia i form av palmolja? Den stora efterfrågan på dessa biooljor som vårt mål att bli världens första fossilfria nation skapat, hotar ju faktiskt regnskogar därnere som kan komma att skövlas bara för att lindra svenskars ”klimatsamvete”. Eller. Vad hjälper det jordens klimat att göra så att anställda på skickliga Arvikaföretaget Bengt Lundin AB mister sina jobb, eftersom svenska aktivistiska politiker påstår att Bengt Lundins plastpåsar (plastpåseskatten) kommer att hamna i magarna på delfiner?

Jordens klimat är tillika som problemen med temperaturhöjningarna globala och måste därmed lösas globalt. Att som nu tro att vi kan lösa problemet med att vi i Sverige (och Arvika) går före genom att visa övriga världen hur man skall göra är bara naivt – för att inte säga rent ut korkat.

L-O Gävert ArvikapartietReplik: Förstör inte Byamossarna med vindkraft – INSÄNDARE ARVIKA NYHETER

Insändare, Minnen, Politik Posted on lör, februari 12, 2022 19:44:45

Skrev en insändare i Arvika Nyheter om vad jag anser om vindkraft på Byamossarna. Området är ett stort myrkomplex med många tjärnar, skogsholmar och naturskog med gamla träd. Det finns även torrakor och lågor med värdefull kryptogamflora. Området som är skyddat som reservat är på hela 723 hektar och tillsammans med intilliggande skyddsbiotoper och natura 2000 så är det skyddade området ca 800 ha. Det är ett ganska stort område för att vara våra trakter. Skyddsbiotopen som ligger i sydöst sägas vara Arvika kommuns artrikaste naturskog. På Byamossarna har jag bland annat tränat hundratals timmar, levt friluftsliv, tältat och övernattat under bar himmel otaliga gånger.

Replik: Förstör inte Byamossarna med vindkraft – Arvika Nyheter

Läser med intresse debatten mellan Gösta Frödin (L) och Barbara Hinsch (MP) gällande vindkraft.

En ”äkta” miljöpartist som värnar miljön och naturen i vår hembygd. Klarsynt ser Barbara att enorma vindkraftverk inte är räddningen – utan tvärtom ÄR att ödelägga natur och miljö. Sunt ställningstagande. Förespråkarna för dessa enorma vindkraftverk bryr sig varken om naturen, eller den skada verken kan orsaka på bland annat fågellivet. I en vindkraftspark i Norge fann man under ett antal år 100 döda havsörnar, 200 dalripor, tre kungsörnar, flera falkarter och ett stort antal mer vanliga fåglar – till exempel svanar, gäss och kråkor – registrerade av forskare som dödade av vindkraftverken.

Gösta skriver: ”För att rädda klimatet behöver vi alltså ”hitta” 140 Twh el under de kommande 20 åren.” Klassisk symbolpolitik. Miljöfrågan är global. För att verkligen ”rädda” klimatet när Sverige står för två promille (0,002) av världens utsläpp måste vi påverka de största utsläppsdrakarna. Sedan 1990 har Sverige minskat utsläppen inom landet med 27 procent. Men vad vi än gör här ger det inte tillräckligt stor effekt för att ”rädda” något klimat! Klimatfrågan är viktig – men, och det är ett viktigt men – klimatfrågan är global. Det hjälper knappast ens att driva Sverige tillbaka till stenåldern, så varför skulle klimatet kunna ”räddas” genom att förstöra närmiljön för våra landsbygdsbor med enorma vindkraftverk? Det bästa sättet att ”rädda klimatet” och på riktigt minska utsläppen är att beskatta de stora utsläppsdrakarna, genom koldioxidskatter och handel med utsläppsrätter och så vidare.

Störst framgång, hittills, har dock den rörelse haft som driver kampanjen; att i kampen mot jordens undergång ska till varje pris svensk landsbygd och svensk industri offras. Därefter importerar vi i stället från Kina och matvarorna köper vi från sämre jordbruk utomlands! Det är dags att genomskåda denna kontraproduktiva agenda. Frågan är om inte hela vindkraftsrörelsen är att betrakta som en del av ”påverkansoperationen” då vi säljer ut vårt land genom att låta vindkraftverk på svensk mark ägas av kommunistdiktaturen Kina. ”Rädda klimatet” tillåter att andra länder förstör Sveriges landskapsbild och skadar vår natur. Att på så sätt ge Kina kontroll över Sveriges elförsörjning är något som nästan kan definieras som; landsförräderi. Exempelvis kan nämnas det statliga kinesiska bolaget China General Nuclear, som under perioden 2017–2022 investerat 90 miljarder kronor på vindkraft i Sverige!

Gösta skriver vidare: ”Både sommar och vinter är jag uppe på Byamossarna och åker skidor, joggar och plockar svamp med mera. Efter noggrann eftertanke är jag beredd att säga ja till vindkraft här, om det skulle bli aktuellt.” Vänta. Byamossarna? När jag läste detta insåg jag att insändaren behöver besvaras. ”Noggrann eftertanke” (!?) skriver Gösta. Ett av Arvikas vackraste och mest spektakulära naturområden skulle Gösta alltså offra i bidrag för att ”rädda” klimatet. Kommunens största sammanhängande myrområde. Ett 723 hektar stort naturreservat. Där kungsörnar ses segelflyga. Där det finns gott om spelande orre och tjäder. Kan räkna upp massor med anledningar till att området inte ska förstöras men nöjer mig där. Gösta beskriver det som: ”det är viktigt att man väljer de minst känsliga områdena”. Jösses.

Göstas partivänner däremot, skriver i en färsk insändare i Expressen: ”Stoppa allt byggande av vindkraft – utred riskerna. Det är hög tid att granska vindkraften. Regeringen storsatsar på en utbyggnad men blundar för konsekvenserna. Förespråkarna för vindkraft säger att den är bra för miljön, det måste innebära att de aldrig besökt en industrianläggning med kraftverk som raserar livsmiljön för allting i dess närhet, skriver Lotta Gröning och Reidar Svedahl (L).”

Lyssna på dina partikamrater Gösta. Tänk om och tänkt större!

L-O Gävert Arvikapartiet

LÄNKAR

Byamossarna | Länsstyrelsen Värmland (lansstyrelsen.se)

Bevarandeplan Byamossarna (lansstyrelsen.se)

Byamossarna – under hertigens beskydd | SVT Nyheter

Prinsparet invigde Byamossarna – P4 Värmland | Sveriges Radio

https://www.l-ogaverth.com/nyheter/060423.htm